3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 4. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Janišová
e-mail: janisova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Vv Aj        
Úterý M Tv Vl Čj Aj        
Středa Čj Aj M Čj        
Čtvrtek Čj Čj M Hv Vl        
Pátek M Čj Tv Čj        

Dopravní výchova

     


Den bez aut

     

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz