3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 5. C

  Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj Vv Vv        
Úterý Čj M Vl Čj Hv      
Středa M Čj Tv Aj Inf        
Čtvrtek Aj Čj M Vl Čj        
Pátek M Tv Aj Čj        

V pracovních činnostech se nám podařily další pěkné výrobky.
        
V pátek 6. 12. k nám opět po roce zavítal Mikuláš s čerty a anděly. Děkujeme holkám ze Spolku žáků za příjemné zpestření dnešního vyučování.
     
V úterý 3. 12. jsme byli pozvaní do TYMY na program Vánoce v Evropě. Nejdříve jsme zhlédli zajímavou prezenteci o vánočních zvycích z různých států Evropy. Nejvíce nás ale zaujalo vyprávění dvou studentů z Itálie a ze Španělska, kteří nám svoji prezentaci o jejich zemi přednesli v angličtině. Potěšilo nás, že jsme skoro všemu rozuměli. Obdivuhodné bylo také vyprávění paní Oxany z Ukrajiny, která s námi mluvila její rodnou řečí, ale uměla i česky. Zahráli jsme si i hru Riskuj, ve které jsme si ověřili, co jsme si zapamatovali. Poté jsme se přesunuli do čajovny, kde jsme mohli ochutnat různé druhy vánočního cukroví. Hodně nám chutnala italská bábovka s kandovaným ovocem.
      Nakonec nás paní ředitelka Vaclachová pozvala na výstavu deskových her. Tam jsme se dozvěděli, že se náš spolužák Jakub Truhlář zúčastnil s TYMY v Praze soutěže Mistrovství ČR ve hře 3iQ a získal krásné 2. místo. Kubo, gratulujeme!
  
V českém jazyku v rámci učiva o reklamě jsme si ve skupinkách vymysleli hranou reklamu na libovolné téma. Největší úspěch měla reklama na lentilky, mobily, židli nebo na hubič pavouků. Protože se nám to hodně povedlo, rozhodli jsme se další týden pozvat k nám do třídy naši bývalou paní učitelku Jarkovskou s jejími druháčky a během jedné hodiny jsme jim všechny scénky zahráli. Moc jsme se při tom všichni pobavili a také naučili. Třeba jak je důležité mluvit nahlas a srozumitelně a také bojovat s trémou. Nakonec nám druháčci s paní učitelkou na oplátku zazpívali a předvedli vánoční písničku Rolničky. Byla to super hodina.
              
30. 10. 2019 |
V pátek 25. 10. jsme se zúčastnili v rámci učiva Hv výchovného koncertu. Opět jsme navštívili ve Zlíně krásné kongresové centrum, kde nás čekal zajímavý program. Měli jsme možnost poprvé zhlédnout čtveřici mladých umělců, jejichž povoláním je profesionální violoncellista. Toto hudební seskupení nesoucí název Prague Cello Quartet nám předvedlo ukázky nejen z klasické hudby, ale i pěkné filmové a muzikálové melodie. Hodinový program děti velmi zaujal a zaslouží si pochvalu za slušné chování.

Ve výtvarné výchově jsme kreslili na téma podzim. Naši třídu i chodbu zdobí pěkné práce.
  
V pracovních činnostech jsme pracovali s papírem podle předlohy nebo vlastní fantazie.
  
     
6. 10. 2019 | Novinky z naší třídy
V letošním školním roce máme několik novinek. Přibyli k nám do třídy dva noví spolužáci Antonín a Maxmilián. Máme nový vyučovací předmět informatiku, který nás učí pan Páleník. Taky máme novou paní učitelku Křepelkovou z výtvarné výchovy, paní učitelku Dědičovou z pracovních činností, paní učitelku Křápkovou z hudební výchovy a pana učitele Davida z tělesné výchovy.

V pracovních činnostech jsme vyráběli "Okno do prázdnin"
     
Podařily se nám vytvořit pěkné košíčky
     
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz