3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 3. A (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Petra Bartášková
e-mail: bartaskova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí ČJ ČJ AJ M HV        
Úterý ČJ TV M AJ ČJ        
Středa M ČJ PRV VV VV        
Čtvrtek ČJ AJ TV M ČJ        
Pátek ČJ M PRV ČJ        
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |