3. Základní škola Holešov
Školní bazén           Podmínky využívání školního bazénu V dopoledních hodinách využívá školní bazén k výuce plavání škola a školní družina.
V odpoledních hodinách je bazén využíván sportovními kluby.
Školní bazén je v provozu od listopadu do dubna. Kvalita vody je přísně kontrolována. Teplota vody je 28°C.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz