3. Základní škola Holešov
Ceník půjčovaného zařízení a pronájmu prostor - platný od 1. 1. 2017
Pronájem šaten a sociálního zařízení pro sportovní složky a veřejnost Šatny a sociální zařízení (sprchy) jsou pronajímány za úplatu:

700,- Kč – pro Holešov a jeho místní části (Tučapy, Količín, Dobrotice)
1 000,- Kč – pro ostatní zájemce (platí vždy)

Při sportovním utkání hradí domácí tým (pořadatel) pronájem šaten a sociálního zázemí hostujícímu družstvu (700,- Kč).

V případě nepoužití šaten a sociálního zázemí bez úplaty.

Pronájem tělocvičny a učeben Ceny pronájmů v době školního vyučování od 1.9. do 31.8. stanovuje Vnitřní předpis takto:

Tělocvična školy: 280 Kč / 1 hod
Učebna školy: 180 Kč / 1 hod

V případě zájmu o pronájem se obracejte na kancelář školy, tel. : 573 503 140 nebo e-mail: kancelar@3zshol.cz.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz