3. Základní škola Holešov
Školní družina ve školním roce 2018/2019
Berková Anna, DiS. 573 503 158 berkova@3zshol.cz
Budišová Jana 573 503 157 budisova@3zshol.cz
Bc. Dvořáková Iveta 573 503 157 dvorakova@3zshol.cz
Ftáčníková Anna 573 503 158 ftacnikova@3zshol.cz
Krejčí Alena - vedoucí ŠD573 503 157krejci@3zshol.cz
Nevřalová Jana 573 503 158 nevralova@3zshol.cz
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz