3. Základní škola Holešov
Formuláře ke stažení V následující tabulce najdete nejpoužívanější formuláře přihlášek a žádostí naší školy platné pro školní rok 2018/2019. Vyplněné a podepsané formuláře můžete doručit do kanceláře školy poštou nebo osobně v úředních hodinách.
název formuláře určení formulářetisk text
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli školy při zápisu dítěte do 1. třídy pdf doc
Zápisní list (pro zápis na školní rok 2019/2020)odevzdává se při zápisu dítěte do 1. třídy pdf doc
Žádost o odklad povinné školní docházky (při zápisu na školní rok 2019/2020) podává zákonný zástupce řediteli školy po zápisu dítěte do 1. třídy pdf doc
Přihláška do školní družiny na školní rok 2018/2019 odevzdává se na konci školního roku, případně při zápisu dítěte do 1. třídy pro příští školní rok pdf doc
Přihláška ke stravování odevzdává se při nástupu dítěte do školy vedoucí školní jídelny pdf doc
Žádost o přestup žáka podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu z jiné školy pdf doc
Žádost o odhlášení žáka podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu na jinou školu pdf doc
Dotazník pro rodiče odevzdá zákonný zástupce třídnímu učiteli při příchodu nového žáka (přestupu z jiné školy) pdf doc
Žádost o uvolnění z vyučování /dlouhodobé/ podává zákonný zástupce třídnímu učiteli minimálně 7 dní před dlouhodobým (více než 3 dny) uvolněním žáka z vyučování pdf doc
Žádost o uvolnění z vyučování /krátkodobé/ podává zákonný zástupce třídnímu učiteli nebo příslušnému vyučujícímu při uvolnění žáka z vyučování (odchod k lékaři, z rodinných důvodů apod.) pdf doc
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova podává zákonný zástupce řediteli školy v případě dlouhodobých a objektivních zdravotních potíží dítěte pdf doc
Žádost o pokračování v základním vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli školy při splnění povinné školní docházky (9 let) a neukončení základního vzdělávání pdf doc
Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka/žákyně k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě nechá potvrdit a odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce týden před odjezdem na ŠvP, LVVZ apod. pdf doc
Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce v den odjezdu na akci pdf doc
Přihláška do 6. ročníku RvAJ pro školní rok 2019/2020 podává zákonný zástupce uchazeče o studium ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka v následujícím školním roce pdf doc
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz