3. Základní škola Holešov - formuláře ke stažení
3. Základní škola Holešov
Formuláře ke stažení
název formuláře určení formulářePDFDOC, DOCX
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli školy při zápisu dítěte do 1. třídy   doc
Zápisní listodevzdává se při zápisu dítěte do 1. třídy pdf  
Žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce řediteli školy po zápisu dítěte do 1. třídy   doc
Žádost o přestup žáka podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu z jiné školy pdf doc
Žádost o odhlášení žáka podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu na jinou školu pdf doc
Žádost o uvolnění z vyučování /dlouhodobé/ podává zákonný zástupce třídnímu učiteli minimálně 7 dní před dlouhodobým (na 2 a více dní) uvolněním žáka z vyučování pdf doc
Žádost o uvolnění z vyučování /krátkodobé/ podává zákonný zástupce třídnímu učiteli nebo příslušnému vyučujícímu při uvolnění žáka z vyučování (odchod k lékaři, z rodinných důvodů apod.) pdf docx
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova podává zákonný zástupce řediteli školy v případě dlouhodobých a objektivních zdravotních potíží dítěte pdf doc
Žádost o uvolnění z předmětu výtvarná výchova podává zákonný zástupce řediteli školy v případě dlouhodobých a objektivních zdravotních potíží dítěte pdf doc
Žádost o pokračování v základním vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli školy při splnění povinné školní docházky (9 let) a neukončení základního vzdělávání pdf doc
Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka/žákyně k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě nechá potvrdit a odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce týden před odjezdem na ŠvP, LVVZ apod. pdf doc
Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce v den odjezdu na akci pdf docx
Žádost o vydání stejnopisu podává žadatel / zákonný zástupce v kanceláři školy pdf doc
Omluvný list do školní družiny slouží k uvolnění žáka ze školní družiny v uvedeném čase pdf  
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz