3. Základní škola Holešov
Pro žáky - menu  
Výuka cizích jazyků Tradicí naší školy byla vždy rozšířená výuka cizích jazyků. V současnosti je povinná výuka anglického jazyka od 3. třídy, naše škola má podle platného ŠVP zařazen anglický jazyk již od první třídy. Druhý cizí jazyk se zavádí na druhém stupni - žáci si mohou zvolit ruský nebo německý jazyk. Anglický jazyk 1. - 5. ročník Anglický jazyk začínáme vyučovat již v 1. ročníku, kde se formou hry, písniček a říkadel děti seznamují se zvukovou stránkou jazyka. K výuce na 1. stupni využíváme učebnice nakladatelství Oxford Happy House, Happy Street, Happy Earth a také zajímavé pomůcky a interaktivní programy.

Anglický jazyk 6. - 9. ročník Na 2. stupni navazujeme na probrané učivo z prvního stupně řadou Project 2 – 5. Také v 6. – 9. ročníku využíváme moderní vybavení dvou jazykových učeben se sluchátky a interaktivní tabulí. Své znalosti a dovednosti si žáci mohou procvičit na týdenním zahraničním poznávacím zájezdu.

Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka Od školního roku 2017/2018 jsme zavedli od šestého ročníku třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Žáci pátého ročníku po vykonání přijímací zkoušky (v květnu) nastupují od následujícího školního roku do třídy, která má denně ve svém rozvrhu výuku anglického jazyka. Žáci se zde hlouběji věnují rozšíření slovní zásoby, konverzaci i čtení anglických knih a časopisů.
Informace o vzdělávání v této třídě, případně o možnostech pro příští školní rok najdete na našich webových stránkách na tomto odkazu.
Druhý cizí jazyk - německý jazyk a ruský jazyk - 8. - 9. ročník Pro žáky nabízíme jako druhý cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Výuka těchto jazyků probíhá ve vybavených jazykových učebnách. Žáci si volí tento druhý cizí jazyk na konci sedmé třídy.
Na naší škole vyučujeme ruštinu jako druhý cizí jazyk od 8. ročníku. K výuce používáme učebnice "Pojechali 1 a 2", k nim potom pracovní sešity, dále slovníky a pomůcky pro zjednodušení nácviku azbuky. Snažíme se žáky naučit používat jazyk na konverzační úrovni.

K výuce němčiny využíváme učebnice Prima 1, 2 a Ping-Pong Neu 1. Žáci druhého stupně začínají s německým jazykem od 8. třídy. Cílem je dosáhnout znalostí na konverzační úrovni.

 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz