3. Základní škola Holešv
Základní informace o školní jídelně Jídelna je rekonstruována dle norem EU. Provoz vyhovuje všem platným hygienickým normám a směrnicím. Evidence strávníků je organizována pomocí čipů. Kapacita školní kuchyně je 1 000 obědů denně.

Každý den mají strávníci možnost výběru ze dvou hlavních jídel, pestrou nabídku zeleninových salátů a ovoce. Od pondělí do pátku nabízí školní jídelna také svačiny (chleba či rohlík s pomazánkou, sladké či slané toasty) s teplým nápojem.

1. 10. 2014 zahájila školní jídelna doplňkovou činnost a vaří i pro cizí strávníky, kteří si obědy odebírají do jídlonosičů.

Obědy také vyvážíme do výdejny Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

Zaměstnanci školní jídelny
Vedoucí školní jídelnyGajdošová Stanislava573 503 159gajdosova@3zshol.cz
kuchařkaAnčincová Lenka  
kuchařkaFiurášková Regína  
kuchařkaPolášková Zuzana  
kuchařkaPospíšilová Hana  
kuchařkaSadilová Dagmar  
kuchařkaŠromová Martina  
kuchařkaŠubová Radmila  
kuchařka, uklízečkaDoležalová Lucie  
Pokud mají rodiče strávníků nějaké připomínky ke stravování svých dětí, mohou se vyjádřit i prostřednictvím internetu na e-mailové adrese: gajdosova@3zshol.cz. Ráda odpovím na případné dotazy.
Děkuji všem rodičům i strávníkům za dobrou spolupráci a děti tímto prosím, aby v jídelně dodržovaly zásady slušného chování, a aby neničily zařízení a nádobí školní jídelny.

Výdej stravy
Bývalí zaměstnanci školy11.15 - 11.40
Výdej do jídlonosiče u rampy11.00 - 12.30
Žáci a zaměstnanci školy 11.45 - 14.00
Výše stravného Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku, tedy od 1. 9. do 31. 8.

Cena stravného v naší jídelně je od 1. 10. 2017 stanovena takto:
Žáci ve věku 6 – 10 let25,- Kč / oběd
Žáci ve věku 11 – 14 let27,- Kč / oběd
Žáci ve věku 15 a více let29,- Kč / oběd
Cizí strávníci57,- Kč / oběd
Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a jako doplněk je salát, ovoce nebo dezert.

Vyúčtování stravného Zálohu na stravné inkasujeme pravidelně k 18. každého měsíce dopředu. Případné přeplatky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce.
Výše zálohy se vypočítá z počtu stravních dnů násobených cenou oběda dle kategorie. Jakmile je částka připsána na účet strávníka, je automaticky přihlášen k obědu. Proto je nutné strávníka odhlásit čipem u terminálu nebo přes internet, pokud se nechce z nějakého důvodu stravovat.
V případě, že strávník ukončí stravování a vrátí čip, přeplatek je mu vrácen na účet v nejkratším možném termínu. V opačném případě se přeplatek posouvá do dalšího školního roku. Kontrolu si můžete provést také přes stránky školy, po přihlášení do aplikace iCanteen, kolonka „Kredit“. Pokud je částka v mínusu, je oběd zablokován.
Pokud má strávník nějaké pochybnosti, může požádat u vedoucí školní jídelny o podrobný výpis stravování a plateb za celý školní rok.

Stanislava Gajdošová, vedoucí školní jídelny.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz