3. Základní škola Holešv
Základní informace o školní jídelně Jídelna je rekonstruována dle norem EU. Provoz vyhovuje všem platným hygienickým normám a směrnicím. Evidence strávníků je organizována pomocí čipů. Kapacita školní kuchyně je 1 000 obědů denně.

Každý den mají strávníci možnost výběru ze dvou hlavních jídel, pestrou nabídku zeleninových salátů a ovoce. Od pondělí do pátku nabízí školní jídelna také svačiny (chleba či rohlík s pomazánkou, sladké či slané toasty) s teplým nápojem.

1. 10. 2014 zahájila školní jídelna doplňkovou činnost a vaří i pro cizí strávníky, kteří si obědy odebírají do jídlonosičů.

Obědy také vyvážíme do výdejny Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

Zaměstnanci školní jídelny
Vedoucí školní jídelnyGajdošová Stanislava573 503 159gajdosova@3zshol.cz
kuchařkaAnčincová Lenka  
kuchařkaDoležalová Lucie  
kuchařkaFiurášková Regína  
kuchařkaPolášková Zuzana  
kuchařkaPospíšilová Hana  
kuchařkaSadilová Dagmar  
kuchařkaŠmakalová Petra  
kuchařkaŠromová Martina  
kuchařkaŠubová Radmila  
uklízečkaBuzeková Jana  
Pokud mají rodiče strávníků nějaké připomínky ke stravování svých dětí, mohou se vyjádřit i prostřednictvím internetu na e-mailové adrese: gajdosova@3zshol.cz. Ráda odpovím na případné dotazy.
Děkuji všem rodičům i strávníkům za dobrou spolupráci a děti tímto prosím, aby v jídelně dodržovaly zásady slušného chování, a aby neničily zařízení a nádobí školní jídelny.

Výdej stravy
Bývalí zaměstnanci školy11.15 - 11.40
Výdej do jídlonosiče u rampy11.00 - 12.30
Žáci a zaměstnanci školy 11.45 - 14.00
Výše stravného Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku, tedy od 1. 9. do 31. 8.

Cena stravného v naší jídelně je od 1. 10. 2017 stanovena takto:
Žáci ve věku 6 – 10 let25,- Kč / oběd
Žáci ve věku 11 – 14 let27,- Kč / oběd
Žáci ve věku 15 a více let29,- Kč / oběd
Cizí strávníci57,- Kč / oběd
Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a jako doplněk je salát, ovoce nebo dezert.

Vyúčtování stravného Zálohu na stravné inkasujeme pravidelně k 18. každého měsíce dopředu. Případné přeplatky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce.
Výše zálohy se vypočítá z počtu stravních dnů násobených cenou oběda dle kategorie. Jakmile je částka připsána na účet strávníka, je automaticky přihlášen k obědu. Proto je nutné strávníka odhlásit čipem u terminálu nebo přes internet, pokud se nechce z nějakého důvodu stravovat.
V případě, že strávník ukončí stravování a vrátí čip, přeplatek je mu vrácen na účet v nejkratším možném termínu. V opačném případě se přeplatek posouvá do dalšího školního roku. Kontrolu si můžete provést také přes stránky školy, po přihlášení do aplikace iCanteen, kolonka „Kredit“. Pokud je částka v mínusu, je oběd zablokován.
Pokud má strávník nějaké pochybnosti, může požádat u vedoucí školní jídelny o podrobný výpis stravování a plateb za celý školní rok.

Stanislava Gajdošová, vedoucí školní jídelny.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz