3. Základní škola Holešov
Multikulturní škola Hlavní myšlenkou multikulturní školy je seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Je dobré seznámit se také s některými základními reáliemi jiných kultur, se kterými se v naší zemi setkáváme nebo můžeme setkat. V budoucnu bude tato skutečnost ještě výraznější a je povinností rodičů i školy připravit děti na to, že se budou setkávat s lidmi rozdílných kultur i s lidmi z odlišného sociálního prostředí.

Cílem multikulturní školy je pochopení, že lidé jsou odlišné osobnosti se zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy chování. Díky multikulturnímu vzdělávání si žáci uvědomí neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, naučí se vnímat multikulturu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik. Žáci své poznatky z multikultury využijí nejen ve škole, ale především ve svém osobním životě.

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili několika seminářů, které jim pomáhají při začleňování tohoto aktuálního tématu do života školy.

Na základě aktivního přístupu k otázce multikulturní výchovy, rovných příležitostí žáků a podpory začleňování sociálně vyloučených skupin získala škola titul MULTIKULTURNÍ ŠKOLA.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz