3. Základní škola Holešov
Nepovinné předměty ve školním roce 2019/2020 Nepovinné předměty rozšiřují nabídku vzdělávání dle našeho Školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“.
Žáci se do nepovinného předmětu zařazují na základě písemné přihlášky na celý školní rok. Pro omlouvání nepřítomnosti platí stejná pravidla jako pro předměty povinné. Každý přihlášený žák je z tohoto předmětu klasifikován.

1. stupeň    
Sborový zpěv2. - 5. ročníkMgr. Gabriela Kovářová,
Mgr. Lenka Hýžová,
Mgr. Veronika Svobodová 
středa 13.30 - 15.00
Sportovní hry4. - 5. ročníkMgr. Ivo Junášekpondělí12.45 - 13.30
2. stupeň    
Sportovní hry6. - 9. ročníkMgr. Denisa Halamíčkovápondělí14 - 14.45
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz