3. Základní škola Holešov
Nepovinné předměty ve školním roce 2018/2019 Nepovinné předměty rozšiřují nabídku vzdělávání dle našeho Školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“.
Žáci se do nepovinného předmětu zařazují na základě písemné přihlášky na celý školní rok. Pro omlouvání nepřítomnosti platí stejná pravidla jako pro předměty povinné. Každý přihlášený žák je z tohoto předmětu klasifikován.

1. stupeň    
Sborový zpěv2.- 3. ročníkMgr. Gabriela Kovářová,
Mgr. Lenka Hýžová,
Mgr. Veronika Svobodová
středa13.30-15.00
Sborový zpěv4.- 5. ročníkMgr. Gabriela Kovářová,
Mgr. Lenka Hýžová,
Mgr. Veronika Svobodová
středa13.30-15.00
Sportovní hry4. - 5. ročníkMgr. Ivo Junášekstředa12.45-13.30
2. stupeň    
Sportovní hry6. - 7. ročníkMgr. Filip Domesúterý14.00-14.45
Sportovní hry8. - 9. ročníkMgr. Filip Domespondělí14.00-14.45
Cvičení z jazyka českého9. ročníkMgr. Terezie Indrákovástředa14.00-15.30
Cvičení z matematiky9. ročníkIng. Bc. Jiří Cihlářstředa14.00-15.30
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz