Přírodovědná exkurze do ZOO Lešná pro žáky 7. ročníku