3. Základní škola Holešv
Odhlašování obědů Pokud strávník dopředu ví, že v určitý den neodebere oběd, může si jej odhlásit:
- čipem na terminálu v jídelně do 14.00 předchozího dne
- přes internet do 14.00 předchozího dne
- telefonicky na čísle 573 503 159 nebo 739 445 089 do 14.00 hodin předchozího dne. V mimořádných situacích lze z rozhodnutí vedení školy odhlásit oběd do 7.00 ráno. (Pouze v poslední školní den před hlavními prázdninami odhlašujte nejpozději 2 dny dopředu.)
- pokud žák onemocní, první den si oběd vyzvednou rodiče u rampy školní jídelny do jídlonosiče (cena oběda dle věku žáka podle platného ceníku)
- od druhého dne nemoci může žák odebírat oběd v hodnotě 57,- Kč, ale tuto skutečnost je povinen zákonný zástupce NAHLÁSIT vedoucí školní jídelny první den nemoci. (osobně, emailem, telefonicky). Pokud tuto službu nechce využít, musí si obědy po dobu nemoci odhlásit.

Upozorňuji, že obědy se z hygienických a bezpečnostních důvodů mohou vydat jen do nádob určených k přenosu jídla! Oběd je určen k přímé spotřebě!

Stanislava Gajdošová, vedoucí školní jídelny.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz