3. Základní škola Holešov
Pro žáky - menu  
Vzory omluvenek Omluvný list do tělesné výchovy V případě, že žák nebude cvičit v hodině tělesné výchovy, musí předložit vyučujícímu omluvenku podepsanou zákonným zástupcem a opatřenou odpovídajícím datem.

Stránku A4 s předtištěnými omluvenkami si stáhněte zde .

Omluvný list do běžného vyučování - krátkodobé uvolnění z vyučování V případě, že žák odchází během vyučování ze školy k lékaři nebo z jiných důvodů, je nutné odevzdat třídnímu učiteli tento omluvný list minimálně v uvedený den ráno - před odchodem. Tuto omluvenku není třeba předkládat, pokud si rodič žáka vyzvedne osobně.
Absenci poté zákonný zástupce neprodleně omluví v žákovské knížce (1. stupeň) nebo v elektronické žákovské knížce (2. stupeň - od 1. února 2019).

List s omluvenkou ke stažení zde .
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz