Plán práce na duben 2019
1.4. 13,30-15,00 Fyzikální cirkus – aneb věda hrou ŠD-5.odd.
1.4. 13,30-15,00 Návštěva městské knihovny ŠD-2.odd.
2.4. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
2.4. 15,15 Organizační schůzka v MŠ Sluníčko Ř, sekce 1.-2.roč.
2.4. 13,30-15,00 Sportovní odpoledne – TYMY ŠD-6.odd.
4.4. 14,00 Organizační porada - ped. pracovníci Ř, ZŘ
5.4. 8,50 Školní kolo Pythagoriády sekce M
5.4. 13,15-14,15 Vynášení moreny – říčka Rusava ŠD
7.4. 16,00 Festival pěveckých sborů – Chropyně p.Kov,Hýž
8.4. 7,55 Nábor ZUŠ v 1. ročníku  
8.4.   Muzikoterapie – p. Alena Svobodová ŠD
  12,45-13,45 - 1.oddělení p.Bud.
  13,45-14,45 - 3.oddělení p.Dvoř.
8.4. 13,30-15,00 Sportovní odpoledne – TYMY ŠD-6.odd.
8.4. 13,30-14,30 Den zdraví – školní družina ŠD-5.odd.
9.4. 8,00 Matematická olympiáda – okresní kolo - 1.ZŠ Holešov (6.-8.roč.) PK-M
9.4. 8-13,30 Krajská soutěž pěveckých sborů – Chropyně p.Kov,Svo
9.4. 13,30-15,00 Fyzikální cirkus – TYMY ŠD-2.odd.
10.4. 9-15 Projektová výuka v praxi – Zlín p.Gom.
10.4. 8,00 Biologická olympiáda (6 a 7.roč.) p.Bech.
10.4. 13,30-15,00 Návštěva městské knihovny ŠD-1.odd.
11.4. 14,00 Pedagogická rada Ř, ZŘ
12.4.   Přijímací zkoušky na SŠ – 9.roč. p.Pav.
13.4. 9 - 13 Den zdraví – spolupráce s MKS Ř
13.-14.4.   Soustředění DPS Plamínek (starší) p.Kov,Svo
14.4. 9-15 Soustředění dramatický kroužek p.Váv.
15.4.   Přijímací zkoušky na SŠ – 9.roč. p.Pav.
15.4. 13,30-15,00 Fyzikální cirkus – TYMY ŠD-1.odd.
15.4.   Beseda v knihovně školy ŠD
  13,00 -6.oddělení p.Nev.
  13,30 -4.oddělení p.Ftáč.
  14,00 -5.oddělení p. Mikl.
15.4. 16.00 - 17.30 Anglické velikonoce s Harry Potterem - pro předškoláky 2.st.
16-17.4.   Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia p.Pav.
16.4. 9,30 Přišlo jaro do vsi – 2.roč. - TYMY (50,- Kč) TU
16.4.   Biologická olympiáda – Zdounky (8. a 9. roč.) - okresní kolo p.Liš.
16.4. 8,00 Exkurze ZOO Lešná – 7.ročník p.Bech,Ind.
16.4. 13,30-15,00 Návštěva městské knihovny ŠD-3.odd.
17.4.   Výstava kraslic – MŠ Sluníčko – 1.ročník TU
17.4.   Ukončení výuky plavání sekce TV
17.4. 13-15 Den s Besipem – hřiště školy ŠD-1.-3.odd.
17.4. 15-16,30 Kurz společenské výchovy – 9.ročník TU
18.4.-19.4.   Velikonoční prázdniny  
24.4. 10,00 Den Země – 4.ročník (zámecká zahrada) TU
24.4. 15-16,30 Kurz společenské výchovy – 9.ročník TU
25.4. 13,30-14,30 Muzikoterapie ŠD-2.odd.
25.4. 15,00 Rada rodičů Ř, ZŘ
  16 -17,30 Třídní schůzky TU
  17,00 Schůzka rodičů – Anglie (školní jídelna) sekce AJ
26.4. 8,00 Mc Donald´s Cup – Kostelec u Hol. p.Dav.
26.4. 12 – 17 Zápis do 1. ročníku Ř, ZŘ
26.4.   Mladý zahrádkář – okresní kolo p.Bech.
29.4. 8,00 Exkurze „Moravský kras“ – 6.ročník p.Bech.,Dav.
29.4.-30.4.   Sběr papíru
29.4. 10,15 Výchovný koncert FBM -7.A,B,C „Co je to instrumentace“ (50,-Kč) TU
30.4. 10,15 Výchovný koncert FBM – 6.A,B,C „Co je to instrumentace“ (50,-Kč) TU
30.4. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
2.5. 14,00 Organizační porada - ped. pracovníci Ř

V Holešově 1. 4. 2019
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz