Plán práce na únor 2019
31.1. 14,00 Organizační porada – ped. pracovníci Ř, ZŘ
1.2.   P o l o l e t n í p r á z d n i n y  
4.2.   Nástup do školy po pololetních prázdninách  
4.2.   Beseda ve šk. knihovně „Knížka jako obrázek“ ŠD
  13,00 4. oddělení p.Ftáč.
  13,30 6. oddělení p.Nev.
  14,00 5. oddělení p.Mikl.
5.2. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
6.2.   Seminář v NJ – Olomouc p.Pav.
6.2.   Konverzační soutěž v AJ – KM Zachar sekce AJ
7.2. 13,15-15,00 Hravá věda v zámecké hájence (MAP II) ŠD-6.odd.
7.2.   Datakabinet – Publicom – hudebna 1.stupně  
  13,00 1.stupeň  
  13,45 2.stupeň  
8.2.   Den podivných účesů a pokrývek hlavy - akce Spolku žáků p.Zal.,Dav.,Svo.
11.2.   Beseda ve šk. knihovně ŠD
  13,00 2. oddělení p.Krej.
  13,30 1. oddělení p.Bud.
  14,00 3. oddělení p.Dvo.
11.2. 13,30-15 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-4.odd.
12.2.   Vybíjená 1.stupeň okrskové kolo (BpH) p.Zdr.
13.2.   Konverzační soutěž v AJ – Gymnázium Hol. p.Kar.
13.2.   Veselé zoubky – 1.A,B,C TU
13.2. 16,00 Školská rada – sborovna Ř
14.2. 8-13,30 Zdravá 5 (7.ročník)  
    7.A – 1. a 2. hodina  
    7.C – 3. a 4. hodina  
    7.B – 5. a 6. hodina  
14.2.   Planetárium Morava – TYMY (MAP II)  
  9,30 ½ 3.A + 3.B p.Řez.,Sov.
  10,30 ½ 3.A + 3.C p.Alst.,Ross.
14.2.   Předplatné Divadlo Zlín – 2.stupeň p.Indr.,Hýž.
18.2.   Recitační soutěž 2.stupeň – školní kolo (ŽK) p.Hýž.
18.2. 13 -14,30 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-1.odd.
19.2. 13 -15 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-2.odd.
19.2. 13,30 Recitační soutěž – 1.stupeň (hudebna) p.Nov.,Jar.
20.2.   Zeměpisná olympiáda – okresní kolo BpH p.Dav.
20.2.   Mediální výchova – knihovna Kroměřížska p.Hýž.,Zal.
21.2. 8-11,30 Peer program – „Drogová závislost“ – pro 8.ročník (MAP II)  
22.2. 12-13  „Nehulíme, kreslíme“-ilustrátor A.Dudek - 6.ABC TU
    - tělocvična školy (MAP II)  
25.2. – 3. 3.   J a r n í p r á z d n i n y  
4.3.   Nástup do školy po jarních prázdninách  
4.3. – 8.3.   Lyžařský výcvikový zájezd - Horní Bečva  
5.3. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
7.3. 14,00 Organizační porada – ped. pracovníci Ř, ZŘ

V Holešově 31. 1. 2019
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz