Plán práce na prosinec 2018
3.12.   Zahájení sběru pomerančové kůry p.Bech.
3.12.   Pohádkové Vánoce – beseda v knihovně ŠD
  13,00 2.oddělení p.Krej.
  13,30 4.oddělení p.Hoš.
  14,00 1.oddělení p.Bud.
3.12. 13-15 Pečení v kuchyňce ŠD-5.odd.
4.12. 8 -13 Mikuláš ve škole p.Dvoř. I.
4.12. 12,00 Organizační porada – správní zam. ZŘ-p.Nedb.
  14,15 Organizační porada – ŠJ ZŘ-p.Kov.
5.12. 8,00 Generální zkouška div. kroužku p.Váv.+Stř.
5.12.   Setkání výchovných poradců – Bystřice p.H. p.Pav.
5.12. 13,15-15,15 Vystoupení DPS Plamínek – CPS Holešov p.Kov.,Svo,Hýž.
5.12. 13 - 15 Vánoce v zámecké kovárně – 2.oddělení (40 Kč) ŠD-p.Krej.
6.12.  7.00 Organizační porada – pedag. prac. Ř, ZŘ
6.12.   Vánoce ve škole p.Váv.+Stř.
  10,00 Vystoupení pro MŠ Sluníčko + 1. a 2.ročník  
  16,00 Vystoupení pro veřejnost – tělocvična  
7.12. 8 - 11 První pomoc – 1.ročník TU
7.12.   Vánoční besídka – 3.oddělení ŠD
7.12. 13 – 15 Krtečkové hry – TYMY ŠD-2.odd.,4.odd
10.12. 13 - 15 Zábavné odpoledne – TYMY ŠD-1.odd.
10.12. 13 - 15 Pečení v kuchyňce ŠD-2.odd.
10.12.   Pohádkové Vánoce – beseda v knihovně ŠD
  13,00 6.oddělení p.Nev.
  13,30 3.oddělení p.Dvoř.
  14,00 5.oddělení p.Mik.
11.12. 8,00 Vánoční fotografování – 1.stupeň (zájemci) p.Kov.
11.12.   Halová kopaná dívky – okresní kolo p.Dav.
11.12. 8,00 „Luciferovo kopyto“ – autorské čtení, Jan Sviták – 4.a 5.ročník TU
11.12.   Okresní kolo soutěže Mladý chemik – Val.Meziříčí p.Šťa.
11.12.   Věda z blízka – pokusohraní (B.Winklerová) ŠD
12.12.   Soutěž mladých odborníků – kategorie elektrotechnik, strojař - COPT Kroměříž p.Šťa.
12.12. 8,00 Revize tělocvičny – tělocvična mimo provoz p.Ned.
12.12. 13 - 15 Pečení v kuchyňce ŠD-1.odd.
12.12 16,30 Vánoční koncert – DPS Plamínek p.Kov,Svo,Hýž.
13.12. 8,00 Jankovice – zdobení stromečků 1.B p.Huš.,Bud.
13.12.   Soutěž mladých odborníků – kategorie automechanik- COPT Kroměříž p.Cih.
13.12 8,00 Ježíškova vnoučata – dárky pro seniory p.Kov.
13.12. 13,30 Setkání asistentů pedagoga p.Tich.
13.12. 13 -15 Vánoce v zámecké kovárně – 6.oddělení (40 Kč) ŠD-p.Nev.
14.12. 13 -15 Vánoce v zámecké kovárně – 1.oddělení (40 Kč) ŠD-p.Bud.
18.12. 8 – 11 Vánoční angličtina 9.ročník pro 1. a 2.ročník p.Stár.,Nov.Z.
18.12. 8,00 Přehazovaná – Kroměříž (1.stupeň) p.Dav.
18.12. 13-15 Vánoční besídky ve ŠD – 1.,2.,4.,5. a 6. oddělení ŠD
21.12.   Vánoční besídky TU
  od 8,00 1. stupeň (konec výuky v 11,40 h.)  
  od 10,00 2. stupeň (konec výuky ve 12,35 h.)  
    22. 12. 2018- 2. 1. 2019      V á n o č n í p r á z d n i n y  
26.12.   Vánoční koncert v kostele – Plamínek p.Kov,Svo,Hýž.
3.1.2019   Začátek výuky  
3.1. 14.00 Organizační porada – pedag. prac. Ř, ZŘ
8.1. 12,00 Organizační porada – správní zam. ZŘ-p.Nedb.
  14,15 Organizační porada – ŠJ ZŘ-p.Kov.

V Holešově 3. 12. 2018
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz