Plán práce na červen 2019
27.5.-2.6.   Vzdělávací zájezd – Anglie sekce AJ
30.5. 14,00 Organizační porada – pedag. pracovníci Ř
3.6. 8,00 Zájezd Vida Centrum Brno - 4. a 5.ročník (vybraní žáci) – MAP II.  
4.6. 12,00 Organizační porada –správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
4.6. 13,30-15,00 Dětský den – zahrada, hřiště školy ŠD
5.6. 8,00 Zájezd Vida Centrum Brno - 6. - 8.ročník (vybraní žáci) – MAP II.  
6.6. 8,00 Fotografování tříd všichni
6.6. 15,00 Rada rodičů SRPDŠ (sborovna) Ř, ZŘ
7.6. 8,00 Soutěž v jazyce německém p.Pav.,Švá.
7.6. 8,00 Besedy o dospívání – 5.ročník - 3 skupiny (1x chlapci a 2x dívky) TU
7.6. 10,00 Koncert ZUŠ Holešov – kino Svět (10,-Kč) - 2. a 3.ročník TU
11.6. 13,00 Slavnostní pasování prvňáčků - zámek Holešov ŠD 1.,2.,3.oddělení
11.6. 16,00 Schůzka rodičů budoucích prvňáků s vyučujícími 1.tříd – školní jídelna sekce 1.-2.roč.
12.6. 8,30 Bavíme se s angličtinou – soutěž Rymice (pro 4. a 5.ročník) p.Kar.
12.6.   Český Krumlov – děj. exkurze - 6. a 7.ročník sekce D-p.Zal.
12.6. 16,00 Školská rada – sborovna Ř, ZŘ
13.6. 14,00 Klasifikační porada - 4.čtvrtletí Ř, ZŘ
14.6.   Sportovní den – zámecký park sekce TV
14.6. 8,00 Výměna učebnic - 1.stupeň TU
17.6. 8,00 Výměna učebnic - 2. stupeň TU
17.6. 8,00 Dokončení výměny učebnic - 1.stupeň TU
18.6. 8,00 Dokončení výměny učebnic - 2. stupeň TU
19.6. 8,30 Vyhodnocení chování a prospěchu 1- 4.roč. – kino Svět TU
20.6. 8,30 Vyhodnocení chování a prospěchu 5.-8.roč. – kino Svět TU
20.6. 16,30 Slavnostní rozloučení – 9.ročník - tělocvična školy TU
21.6. 8,00 Vydávání vysvědčení TU
27.6. 8,00 Výlet na Sv. Hostýn ŠD-p.Krej,Bud

V Holešově 30. 5. 2019
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz