Plán práce na leden 2022
3.1.   Nástup do školy po vánočních prázdninách  
4.1. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ – p.Ned.
  14,15 Organizační porada – ŠJ ZŘ – p.Kov.
6.1. 14,00 Organizační porada - ped. pracovníci Ř, ZŘ
10.1.   Beseda v knihovně školy „Za starých časů“ ŠD
  12,45 - 6.oddělení p.Nev.
  13,30 - 3.oddělení p.Dvo.
  14,15 - 5.oddělení p.Ber.
11.1. 13,15-15,00 Sportovní odpoledne v TYMY (10,-Kč) ŠD-1.odd.
13.1 8,55 Dopravní výchova – 4.A TU
13.1. 13,45 Setkání asistentů pedagoga p.Tichá
14.1. 7,55 Dopravní výchova – 4.B TU
17.1. 8,55 Dopravní výchova – 4.C TU
17.1.   Beseda v knihovně školy „Za starých časů“ ŠD
  12,45 - 1.oddělení p.Bud.
  13,30 - 2.oddělení p.Krej.
  14,15 - 4.oddělení p.Ftá.
19.1.   Muzikoterapie – Na vlně zvuků (50,-Kč) ŠD
  12,30-13,30 - 6.oddělení p.Nev.
  13,30-14,30 - 4.oddělení p.Ftá.
19.1.   Schůzka pro rodiče vycházejících žáků – prac. F p. Pav.
  16,00 – 9.A, 9.B  
  17,00 – 9.C  
20.1. 14,00 Klasifikační porada Ř, ZŘ
21.1. 10,00 IROP – schůzka Ř, ZŘ
25.1. 14,00 Konverzační soutěž v JA PK AJ
25.1. 13,15-15,00 Sportovní odpoledne v TYMY (10,-Kč) ŠD-2.odd.
31.1.    Vydávání vysvědčení (výpisu) – ukončení 1. pololetí TU
1.2. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ – p.Ned.
  14,15 Organizační porada – ŠJ ZŘ – p.Kov.
3.2. 14,00 Organizační porada - ped. pracovníci Ř, ZŘ
4.2.   Pololetní prázdniny  
7.2.-13.2.   Jarní prázdniny  

V Holešově 3. 1. 2022
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |