3. Základní škola Holešov
Podrobný plán práce na květen 2018
2.5. 13,15-14,15 Muzikoterapie – 4. oddělení ŠD
3.5. 13 - 15 Sůl nad zlato – kino Svět (60 Kč) ŠD
14.5.   Beseda v knihovně školy ŠD
  13-13,30 1. oddělení  
  13,30-14 2. oddělení  
  14-14,30 4. oddělení  
17.5. 13 – 15 Minikopaná – všechna oddělení ŠD
21.5. 13-14,30 Bublinohraní – TYMY – 1.oddělení ŠD
21.5.   Beseda v knihovně školy ŠD
  13-13,30 6. oddělení  
  13,30-14 3. oddělení  
  14-14,30 5. oddělení  
28.5. 13,30-15 Bublinohraní – 2.oddělení ŠD

Plán práce školní družiny ve školním roce 2017/2018 - zájmová činnost školní družiny
- příležitostné návštěvy Kina Svět, účast na akcích pořádaných TYMY centrem a kulturním střediskem města Holešova
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- pravidelné besedy s knihovnicí Městské knihovny Holešov
- vědomostní soutěže
- září – Jablíčkový týden – výtvarné práce, pečení, básničky a taneční hry
- 22. 9. Den bez aut – VV práce
- říjen –„Podzimníček“ (práce s přírodním materiálem)
- účast na projektu "Buďme kamarádi“ přiblížení problematiky zdravotně znevýhodněných dětí
- listopad – Bramborový týden
- Dračí týden, pouštění draků, hry, soutěže
- výroba krmítek pro zámeckou zahradu
- prosinec - Vánoční dílničky
- návštěva kovárny
- zvyky, tradice Vánoc, pečení cukroví, perníčků, koledování, Mikuláš
- březen - měsíc knihy, návštěva městské knihovny, soutěž v městské knihovně "Pro prváčka je to hračka“
- vítání jara – vynášení Moreny, jarní zvyky na vsi
-„Pohádkový karneval“ ve školní družině
- dárky pro kamarády k zápisu do prvních tříd
- velikonoční zvyky a tradice
- duben - den bezpečnosti s BESIPem
- den s Policií
- květen - turnaj v malé kopané pro žáky školní družiny
- návštěva divadla
- červen - pasování prváčků na čtenáře
- zábavné odpoledne k ukončení školního roku

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz