3. Základní škola Holešov
Hlavní společenské akce ve školní družině ve školním roce 2018/2019 - zájmová činnost školní družiny
- příležitostné návštěvy Kina Svět, účast na akcích pořádaných TYMY centrem a kulturním střediskem města Holešova
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- pravidelné besedy s knihovnicí Městské knihovny Holešov
- vědomostní soutěže
- září – Jablíčkový týden – výtvarné práce, pečení, básničky a taneční hry
- 20. 9. Den bez aut – VV práce
- říjen –„Podzimníček“ (práce s přírodním materiálem)
- účast na projektu „Buďme kamarádi“ přiblížení problematiky zdravotně znevýhodněných dětí
- listopad – Bramborový týden, Dračí týden, pouštění draků, hry, soutěže
- Dračí týden, pouštění draků, hry, soutěže
- prosinec - Vánoční dílničky
- návštěva kovárny
- zvyky, tradice Vánoc, pečení cukroví, perníčků, koledování, Mikuláš
- březen - měsíc knihy, návštěva městské knihovny, soutěž v městské knihovně “Pro prváčka je to hračka“
- vítání jara – vynášení Moreny, jarní zvyky na vsi
- „Pohádkový karneval“ ve školní družině
- dárky pro kamarády k zápisu do prvních tříd
- velikonoční zvyky a tradice
- duben - den bezpečnosti s BESIPem
- den s Policií
- květen - turnaj v malé kopané pro žáky školní družiny
- návštěva divadla
- červen - pasování prváčků na čtenáře
- zábavné odpoledne k ukončení školního roku

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz