3. Základní škola Holešov
INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 KONZULTACE - Konzultace s kariérní poradkyní: kdykoliv po telefonické domluvě
- Možnost využití poradenské služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Kroměříži (objednávka: Mgr. M. Hrdinová, telefon 950 130 334, e-mail: michaela.hrdinova@uradprace.cz nebo Ing. Helena Družbíková, Ph.D.,telefon: 950 130 335, e-mail: helenadruzbikova@uradprace.cz)
- Nabídka ověření profesní orientace v pedagogicko – psychologické poradně
VYHLEDÁVÁNÍ ŠKOL - V listopadu žáci obdrží příručku o školách ve Zlínském kraji.
- Důležité informace naleznete také na internetu:
www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.zkola.cz, www.istp.cz, www.burzaskol.cz, www.gwo.cz, www.uiv.cz, www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly, www.cermat.cz
- Využívejte možnosti navštívit střední školy osobně – "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"
PŘIHLÁŠKY - Žák má právo podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení (platí pro 5., 7. i 9. ročník).
- Přihlášky žákům vyplňujeme ve škole na základě předloženého potvrzení rodičů o zvolených školách.
- Součástí přihlášky může být potvrzení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny.
- Přihlášky na střední školy odevzdává zákonný zástupce žáka do daného termínu.
- Spolu s přihláškou obdrží žák pouze 1 zápisový lístek (tímto lístkem bude potvrzen nástup pouze na tu střední školu, ve které bude dále uchazeč vzdělávat).

Termíny odevzdání přihlášek:
Do 30. 11. 2018 na obory SŠ s talentovou zkouškou
Do 1. 3. 2019 na ostatní obory SŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 Do všech maturitních oborů včetně Gymnázia se sportovní přípravou probíhají přijímací zkoušky formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanoví MŠMT.

Termíny přijímacích zkoušek:
Leden 2019 pro obory s talentovou zkouškou

Jednotná přijímací zkouška:
1. termín: 12. dubna 2019 - pro čtyřleté obory
                   16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory
                   17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

- Na webových stránkách středních škol budou do konce ledna uvedeny termíny přijímacího řízení, kritéria u přijímacích zkoušek, předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
- 14 dní před termínem přijímací zkoušky dostane uchazeč pozvánku, ve které budou uvedeny veškeré náležitosti související s přijímací zkouškou.
- Uchazeči, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví (nemoc), musí svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů, aby mohl ředitel příslušné školy uchazeče pozvat k náhradnímu termínu.
  - Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů, rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. 
- Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
- Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů (ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). 
- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
  - Případná další kola přijímacího řízení (volná místa) lze najít na www.zkola.cz nebo se obraťte na kariérní poradkyni.
Mgr. Jitka Pavelcová, kariérní poradkyně
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz