3. Základní škola Holešov
INFORMACE K NOVÉMU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (situace k 6. 4. 2020) Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Konkrétní termín stanoví MŠMT.

Obsah a forma přijímacího řízení zůstává zachována. Skládá se z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

Jednotnou přijímací zkoušku vykoná uchazeč pouze jedenkrát. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Výsledky jednotné zkoušky obdrží obě školy. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

Pokud střední škola zahrnula do kritérií školní přijímací zkoušku, pak se tato zkouška uskuteční do termínu jednotné přijímací zkoušky. Ředitel SŠ vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky. Uchazeči zašle pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

V případě nemoci v den přijímací zkoušky je nutné žáka ihned telefonicky omluvit a dodat písemné potvrzení od lékaře. V tomto případě bude mít uchazeč možnost vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní SŠ do 8 kalendářních dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

U oborů středního vzdělání s výučním listem může být seznam přijatých uchazečů zveřejněn i dříve.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy do 5 pracovních dnů (od nejzazšího termínu pro zveřejnění výsledků, tj. od 8. kalendářního dne po vykonání jednotné přijímací zkoušky).

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek zasláním rozhodnutí písemně.

V letošním roce při nepřijetí nelze podat odvolání.

Nepřijatého uchazeče může ředitel školy později přijmout na uvolněná místa, uchazeči pak vydá nové rozhodnutí o přijetí.

V letošním roce lze uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.


V případě dotazů a nejasností se obracejte na paní učitelku Pavelcovou - pavelcova(zavinac)3zshol.cz nebo paní zástupkyni Nedbalovou - nedbalova(zavinac)3zshol.cz
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz