3. Základní škola Holešov
INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 Ve čtvrtek 24. 11. v 17.00 proběhne ve školní jídelně informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (tj. žáků devátých tříd a žáků, kteří v tomto školním roce splní devět let povinné školní docházky) k podávání přihlášek na VŠECHNY typy středních škol - maturitní a učnovské obory. Schůzky se mohou zúčastnit i žáci.
TERMÍNY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Leden 2023 pro obory s talentovou zkouškou

Jednotná přijímací zkouška:
čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2022/2023
Informace o středních školách ve Zlínském kraji najdete v brožuře Atlas školství nebo i ostatní kraje najdete na webových stránkách  www.atlasskolstvi.cz
Přihlášky vyplňujeme ve škole na základě vámi vyplněných předběžných informací. (dotazník k vyplnění dostanou žáci koncem ledna od kariérní poradkyně)

Zákonný zástupce odesílá (doporučeně) vyplněné přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1. března 2023.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Přijetí nebo nepřijetí žáka
Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek - seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách střední školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Žáci se budou hledat podle přidělených registračních čísel v konkrétní škole.
Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů).
V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

Zápisový lístek
Zákonný zástupce žáka na své základní škole obdrží tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK (pouze jeden), který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí poslat na školu, kterou si žák vybere ke studiu (odevzdá ho na tu školu, kde je přijat a kde se rozhodl od září studovat). Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Odvolání
Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V případě dotazů kontaktujte kariérní poradkyni Mgr. Jitku Pavelcovou prostřednictvím EduPage, tel. 573 503 149 nebo mailem pavelcova(at)3zshol.cz. KONZULTACE - Konzultace s kariérní poradkyní: kdykoliv po telefonické domluvě
- Možnost využití poradenské služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Kroměříži (objednávka telefonicky - 950 130 334 - Mgr. M. Hrdinová), leták ÚP zde
- Nabídka ověření profesní orientace v pedagogicko – psychologické poradně
VYHLEDÁVÁNÍ ŠKOL - Důležité informace naleznete na internetu:
www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.zkola.cz, www.burzaskol.cz, www.uiv.cz, www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly, www.cermat.cz
- Využívejte možnosti navštívit střední školy osobně – "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"
PŘIHLÁŠKY - Žák má právo podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení (platí pro 5., 7. i 9. ročník).
- Přihlášky žákům vyplňujeme ve škole na základě předloženého potvrzení rodičů o zvolených školách.
- Součástí přihlášky může být potvrzení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny.
- Přihlášky na střední školy odevzdává zákonný zástupce žáka do daného termínu.
- Spolu s přihláškou obdrží žák pouze 1 zápisový lístek (tímto lístkem bude potvrzen nástup pouze na tu střední školu, ve které bude dále uchazeč vzdělávat).

Mgr. Jitka Pavelcová, kariérní poradkyně
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |