3. Základní škola Holešov
Zápis do 1. ročníku ZŠ - potřebné dokumenty K zápisu musí zákonný zástupce přinést:

Doklady k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte

Formuláře k zápisu pro školní rok 2019/2020:
Rodiče dětí z MŠ Sluníčko obdrží formuláře ve školce. Další zájemci si mohou formuláře stáhnout na uvedených odkazech.
- žádost k zápisu (o přijetí k základnímu vzdělávání) | stáhnout zde
zápisní list | stáhnout zde
- žádost o odklad - pouze v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad školní docházky | stáhnout zde

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz