3. Základní škola Holešov
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 1. Termín zápisu Termín zápisu vyhlašuje vedení města Holešov pro všechny základní školy na území města. Letos je termín stanoven na pátek 26. dubna 2019 od 12 do 17 hodin. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2013.
Vyhláška města Holešov zde. 2. Průběh zápisu v naší škole Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 v budově naší školy 3. ZŠ Holešov.

Průběh zápisu v naší škole:
- u vchodu budou čekat žáci, kteří doprovodí rodiče s dětmi na pavilon A, kde si v šatnách mohou příchozí odložit oblečení
- u stolů budou čekat paní učitelky a sekretářka školy, budou přebírat a kontrolovat vyplněné dokumenty, občanské průkazy a rodné listy
- zápis bude probíhat ve všech čtyřech místnostech - třídách
- děti budou rozděleny abecedně podle příjmení (dle vytíženosti je možnost zápisu i v jiné místnosti)
- první zkouškou zralosti je už to, jestli dítě půjde do třídy samo bez rodičů a vydrží tam asi 10 minut, jestli nemá přílišný strach z cizího prostředí
- slavnostní den bude zakončen pěkným dárečkem pro malé školáčky
3. Dokumenty k zápisu v naší škole K zápisu musí zákonný zástupce přinést:

Doklady k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte

Formuláře k zápisu pro školní rok 2019/2020:
Rodiče dětí z MŠ Sluníčko obdrží formuláře ve školce. Další zájemci si mohou formuláře stáhnout na uvedených odkazech.
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání | stáhnout zde
zápisní list | stáhnout zde
- žádost o odklad - pouze v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad školní docházky | stáhnout zde

4. Kritéria přijetí
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz