3. Základní škola Holešov
Provozní řád školního hřiště Školní hřiště využívá v dopoledních hodinách škola, v odpoledních hodinách je určen místním sportovním klubům a široké veřejnosti.
Všichni, kteří využívají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny správce hřiště.

1.Provozní doba:
Pro veřejnost a místní sportovní kluby je hřiště přístupné po skončení školní výuky – od 15 hodin. V sobotu, v neděli a o prázdninách je školní hřiště přístupné ve stanovenou dobu.
2. Školní hřiště je pro veřejnost přístupné pouze v době přítomnosti správce areálu.
3. Hřiště je v provozu pro veřejnost dle provozní doby.
4. Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s kovovými kolíky a jakékoliv ostré předměty).
5. V době určené pro veřejnost je možné si rezervovat jednotlivé sektory hřiště předem u správce školního hřiště.
6. Vstup a využívání školního hřiště je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za odložené věci a případné úrazy.
7. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.
8. Při užívání školního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit zařízení školního hřiště a dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
9. V prostoru školního hřiště je přísně zakázáno:
- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- užívání alkoholických nápojů, drog a tabákových výrobků
- přemísťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa
- vodění psů
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
Porušení těchto příkazů může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště. Při zajištění pořádku na sportovišti správce školního hřiště úzce spolupracuje s městskou i státní policií.
10. Využití sportovního areálu školního hřiště je bezplatné.
11. Při pronájmu šatny a hygienického zázemí školy bude školou účtována finanční úhrada.


Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. ZŠ Holešov
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz