3. Základní škola Holešov
Rodiče vítáni Naše škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni.
Smyslem projektu je zlepšit vztahy mezi rodiči a školou, zvýšit a upevnit spolupráci obou stran. Museli jsme splnit základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy. Základních kritérií je sedm.
Dále jsme museli splnit volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných. Volitelných kritérií určených pro ZŠ je sedmnáct.
U některých z požadavků bylo nutné, aby je naše škola plnila již nejméně rok.
Po splnění požadavků škola obdržela certifikát projektu Rodič vítáni.
Více informací, všechna kritéria certifikace a přehled dalších zapojených škol na webových stránkách projektu Rodiče vítáni.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz