3. Základní škola Holešov
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, aktuální situaci v České republice a uzavření škol do neurčitého termínu, upřesňujeme informace pro žáky budoucího 6. ročníku.

3. Základní škola Holešov bude ve školním roce 2020/2021 otevírat
jednu 6. třídu s rozšířenou výukou jazyka anglického a dvě 6. třídy běžné.

Termín podání přihlášky do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyka anglického je do 7. 5. 2020 - informační plakát - zde, nabídka školy - zde, přihláška do třídy s rozšířenou výukou jazyka anglického - zde, kritéria přijetí - zde, požadavky k přijímacímu řízení - zde

Vyplněné přihlášky do RvAj (do 7. 5. 2020) můžete do školy doručit jedním z těchto způsobů:
a) do datové schránky školy (ID datové schránky: k57qfit)
b) poštou – doporučeným dopisem na adresu školy
c) osobně v kanceláři školy denně od 8.00 – do 10.00 hodin

Žáci přijatí ke vzdělání do 6. ročníku a přicházející z jiných škol mohou poskytnout údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vyplněním elektronické přihlášky na webu školy www.3zshol.cz (bude v provozu po ukončení zápisů do 1. třídy - od 26. 4.)
b) vyplněním Dotazníku pro rodiče - zde nebo na webu školy v Škola/Formuláře

Pro žáky 6. ročníku každoročně organizujeme na začátku školního roku v září adaptační kurz na Rusavě - https://www.jestrabi.cz/. Jedná se třídenní pobyt v přírodě pořádaný ve spolupráci s Tokaheya s.r.o. (dříve Skřítek). Program je zaměřen na podporu nového třídního kolektivu, prohloubení důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky a třídním učitelem/učitelkou. Programu se účastní také školní metodik prevence a školní psycholog.

Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz