3. Základní škola Holešov
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka - obecné informace Informace k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou AJ ve školním roce 2020/2021


26. 11. 2019 | Zájezd do Anglie - kritéria pro výběr zájemců


14. 11. 2019 | Zájezd do Anglie - informace o programu a ceně Informace k výchovně vzdělávácímu pobytu v Anglii pro letošní školní rok - zde.
Do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou zařazeni žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku a byli přijati při přijímacím řízení.
V průběhu školního roku naše škola zveřejní požadavky a kritéria pro přijímací řízení.
Nabídka je určena žákům pátého ročníku základních škol.
Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem v následujícím školním roce pokračovat v šestém ročníku ve třídě s rozšířenou výukou Aj, podávají přihlášku - do kanceláře školy osobně nebo poštou.
V polovině května probíhají přijímací zkoušky ze znalostí anglického jazyka.
Zákonní zástupci jsou následně vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení.
Od září přijatí žáci nastupují do šestého ročníku třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz