3. Základní škola Holešov
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka pro příští školní rok 2019/2020 Ve školním roce 2019/2020 budeme opět otevírat šestou třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Všechny důležité informace pro žáky stávajících pátých tříd budeme průběžně zveřejňovat.

Informace z předchozích školních let 14. 5. 2018 - Přijímací řízení se koná v pátek 18. května 2018 Všichni uchazeči, kteří odevzdali do pátku 11. 5. přihlášku, obdrželi pozvánku k přijímacímu řízení. V pozvánce najdou zákonní zástupci informace o průběhu zkoušky. Dostavte se, prosím, včas. Řiďte se podle instrukcí v pozvánce.
11. 3. 2018 - Přihláška k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou AJ Přihláška k přijímacímu řízení - ke stažení zde.
15. 1. 2018 - Uveřejňujeme informace pro uchazeče Požadavky k přijímacímu řízení - ke stažení zde.
Kritéria pro přijetí - ke stažení zde.

Požadavky k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019


Kritéria pro přijetí ve školním roce 2018/2019

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz