3. Základní škola Holešov
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka pro školní rok 2020/2021 Pro žáky 6. ročníku každoročně organizujeme na začátku školního roku v září adaptační kurz na Rusavě - https://www.jestrabi.cz/. Jedná se třídenní pobyt v přírodě pořádaný ve spolupráci s Tokaheya s.r.o. (dříve Skřítek). Program je zaměřen na podporu nového třídního kolektivu, prohloubení důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky a třídním učitelem/učitelkou. Programu se účastní také školní metodik prevence a školní psycholog.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz