3. Základní škola Holešov
Školní časopis Časopis vydává škola ve spolupráci se SRPDŠ při 3. Základní škole v Holešově. Od školního roku 2015/2016 vychází čtyřikrát ročně. Časopis plní funkci nejen informační, ale seznamuje čtenáře také s děním ve škole, úspěchy žáků i jejich literární a výtvarnou tvorbou. Nahlédnout do jeho stránek můžete také vy.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz