3. Základní škola Holešov
Sdružení rodičů, dětí a přátel školy Škola se snaží o dobrou spolupráci s rodiči svých žáků. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si cení rodičů, kteří s nimi táhnou za jeden provaz a o problémech spolu komunikují. Naše škola je otevřena všem, kteří se chtějí do života školy zapojit.
Od roku 1992 funguje na naší škole Sdružení rodičů a přátel školy.

Každou třídu reprezentuje jeden volený zástupce z řad rodičů nebo zákonných zástupců žáků. Tato Rada rodičů se schází ke společnému jednání vždy před třídními schůzkami. Na jednání zástupce třídy obdrží pozvánku e-mailem.
Termíny ve školním roce 2018/2019: 20. 9. 2018, 29. 11. 2018 , leden 2019 (bude upřesněno), 25. 4. 2019 a červen 2019 (bude upřesněno) vždy v 15.00 ve sborovně školy. Výbor SRPDŠ
Gabriela Foltýnová předseda
Evžen Horák místopředseda  
Andrea Hasilíková hospodář
Kontrolní komise
Mgr. Ilona Augusti      členka
Zuzana Rektoříková      členka
Jana Nevřalová       členka
Hlavní oblasti podpory Členové tohoto sdružení z vlastních příspěvků a prostředků získaných za sběrové aktivity podporují činnost žáků a školy v následujících oblastech:
- podpora účasti žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí na soutěži, odměny mimořádných výkonů)
- podpora při zajištění preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky školy
- podpora při zajištění koncertů, návštěv kulturních a sportovních zařízení
- podpora při zajištění besed, exkurzí a dalších akcí školy
- podpora při zajištění občerstvení pro žáky školy při akcích školy
- podpora při zajištění vybavení pro školní družinu
- vydávání školního časopisu a žákovské knížky
- zajištění hygienických potřeb pro žáky – papírové utěrky, mýdlo
- podpora sběrových aktivit – sběr papíru, šípků, kaštanů a pomerančové kůry
- podpora při poznávacích a ozdravných pobytech žáků
Hospodářský výsledek za školní rok 2017/2018 Soubor k prohlédnutí zde.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz