3. Základní škola Holešov
Škola
 
Sdružení rodičů, dětí a přátel školy Škola se snaží o dobrou spolupráci s rodiči svých žáků. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si cení rodičů, kteří s nimi táhnou za jeden provaz a o problémech spolu komunikují. Naše škola je otevřena všem, kteří se chtějí do života školy zapojit.
Od roku 1992 funguje na naší škole Sdružení rodičů a přátel školy.

Každou třídu reprezentuje jeden volený zástupce z řad rodičů nebo zákonných zástupců žáků. Tato Rada rodičů se schází ke společnému jednání pětkrát do roka. Na jednání zástupce třídy obdrží pozvánku e-mailem.
Hlavní oblasti podpory Členové tohoto sdružení z vlastních příspěvků a prostředků získaných za sběrové aktivity podporují činnost žáků a školy v následujících oblastech:
- podpora účasti žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí na soutěži, odměny mimořádných výkonů)
- podpora při zajištění preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky školy
- podpora při zajištění koncertů, návštěv kulturních a sportovních zařízení
- podpora při zajištění besed, exkurzí a dalších akcí školy
- podpora při zajištění občerstvení pro žáky školy při akcích školy
- podpora při zajištění vybavení pro školní družinu
- vydávání školního časopisu a žákovské knížky
- zajištění hygienických potřeb pro žáky – papírové utěrky, mýdlo
- podpora sběrových aktivit – sběr papíru, šípků, kaštanů a pomerančové kůry
- podpora při poznávacích a ozdravných pobytech žáků
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |