3. Základní škola Holešv
Nabídka svačin V naší jídelně nabízíme během první přestávky žákům svačinu. V ceně svačiny je zahrnut nápoj, žáci mohou svačinu sníst v jídelně nebo si ji odnést do třídy. Cena jedné svačiny je 12 Kč.

   
Obložená bulka                                                                     Chleba s pomazánkou - zeleninová přízdoba

   
Zapečený toast (2 ks)                                                           Rohlík s pomazánkou - zeleninová přízdoba

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz