3. Základní škola Holešov
Tělocvična
      Tělocvična školy je dopoledne a odpoledne do 15.00 využívána pro výuku tělesné výchovy, pro školní družinu a pro školní sportovní kroužky.
V odpoledních hodinách tělocvičnu využívají sportovní kluby po dohodě s vedením školy. O provoz tělocvičny v době po vyučování se stará správce tělocvičny - pan Lízner.
Pronájem tělocvičny se řídí Vnitřním předpisem, za úhradu určenou ceníkem.
V případě zájmu o pronájem se obracejte na kancelář školy, tel.: 573 503 140 nebo e-mail: kancelar@3zshol.cz.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz