3. Základní škola Holešov
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019
Mgr. Zuzana Alsterová
tel.: 573 503 149
e-mail: alsterova@3zshol.cz
Mgr. Lenka Antonovová
třídnictví: 1. A
tel.: 573 503 143
e-mail: antonovova@3zshol.cz
Mgr. Eva Bednaříková
třídnictví: 5. A
tel.: 573 503 142
e-mail: bednarikova@3zshol.cz
Mgr. Ida Bechníková
třídnictví: 9. B
tel.: 573 503 148
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
Anna Berková, DiS.
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 142
e-mail: berkova@3zshol.cz
Jana Budišová
vychovatelka ŠD
1. oddělení
tel.: 573 503 157
e-mail: budisova@3zshol.cz
Ing. Bc. Jiří Cihlář
třídnictví: 6. B
metodik ICT
tel.: 573 503 152
e-mail: cihlar@3zshol.cz
Mgr. Richard David
tel.: 573 503 148
e-mail: david@3zshol.cz
Mgr. Jana Dědičová
tel.: 573 503 151
e-mail: dedicova@3zshol.cz
Mgr. Alena Doleželová
třídnictví: 4. C
tel.: 573 503 146
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
Bc. Iveta Dvořáková
vychovatelka ŠD
3. oddělení
tel.: 573 503 157
e-mail: dvorakova@3zshol.cz
Bc. Světlana Dvořáková
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: dvorakovasvetlana@3zshol.cz
Anna Ftáčníková
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 146
e-mail: ftacnikova@3zshol.cz
Monika Hošková
vychovatelka ŠD
4. oddělení
tel.: 573 503 158
e-mail: hoskova@3zshol.cz
Mgr. Marcela Hušťavová
třídnictví: 1. B
tel.: 573 503 143
e-mail: hustavova@3zshol.cz
Mgr. Lenka Hýžová
třídnictví: 6. A
tel.: 573 503 147
e-mail: hyzova@3zshol.cz
Mgr. Veronika Cholastová
třídnictví: 8. A
tel.: 573 503 149
e-mail: cholastova@3zshol.cz
Mgr. Terezie Indráková
třídnictví: 7. A
tel.: 573 503 147
e-mail: indrakova@3zshol.cz
Mgr. Kateřina Jarkovská
třídnictví: 1. C
tel.: 573 503 141
e-mail: jarkovska@3zshol.cz
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
tel.: 573 503 155
e-mail: junasek@3zshol.cz
Mgr. Ivana Karásková
tel.: 573 503 147
e-mail: karaskova@3zshol.cz
Martina Kotasová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: kotasova@3zshol.cz
Mgr. Gabriela Kovářová
zástupkyně ředitele školy
tel.: 573 503 150
e-mail: kovarova@3zshol.cz
Alena Krejčí
vedoucí vychovatelka ŠD
2. oddělení
tel.: 573 503 157
e-mail: krejci@3zshol.cz
Mgr. Tereza Lišková
třídnictví: 6. C
tel.: 573 503 151
e-mail: liskova@3zshol.cz
Mgr. Petra Logajová
třídnictví: 2. C
tel.: 573 503 141
e-mail: logajova@3zshol.cz
Mgr. Alena Maťová
třídnictví: 7. C
tel.: 573 503 151
e-mail: matova@3zshol.cz
Mgr. Kateřina Nedbalová
zástupkyně ředitele školy
výchovný poradce
tel.: 573 503 144
e-mail: nedbalova@3zshol.cz
Jana Nevřalová
vychovatelka ŠD
6. oddělení
tel.: 573 503 158
e-mail: nevralova@3zshol.cz
Mgr. Gabriela Nováková
třídnictví: 4. A
tel.: 573 503 146
e-mail: novakova@3zshol.cz
Mgr. Zita Nováková
třídnictví: 7. B
tel.: 573 503 149
e-mail: novakovazita@3zshol.cz
Mgr. Veronika Obdržálková
třídnictví: 2. B
tel.: 573 503 141
e-mail: obdrzalkova@3zshol.cz
Mgr. Jitka Pavelcová
kariérní poradce
tel.: 573 503 149
e-mail: pavelcova@3zshol.cz
Mgr. Ivana Rossmannová
třídnictví: 3. C
tel.: 573 503 143
e-mail: rossmannova@3zshol.cz
Mgr. Ivo Rudolf
asistent pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: rudolf@3zshol.cz
Mgr. Pavla Řezníčková
třídnictví: 3. A
tel.: 573 503 142
e-mail: reznickova@3zshol.cz
Mgr. Jana Sovadníková
třídnictví: 3. B
tel.: 573 503 143
e-mail: sovadnikova@3zshol.cz
Mgr. Petra Stárková
tel.: 573 503 149
e-mail: starkova@3zshol.cz
Svatava Střelcová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 141
e-mail: strelcova@3zshol.cz
Mgr. Veronika Svobodová
třídnictví: 5. B
tel.: 573 503 146
e-mail: svobodova@3zshol.cz
Mgr. Jitka Šťastná
tel.: 573 503 151
e-mail: stastna@3zshol.cz
Mgr. Daniela Švábová
tel.: 573 503 152
e-mail: svabova@3zshol.cz
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá
tel.: 573 503 145
školní speciální pedagog
e-mail: ticha@3zshol.cz
Bc. Romana Uvízlová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 141
e-mail: uvizlova@3zshol.cz
Mgr. Ivona Vávrová
třídnictví: 2. A
tel.: 573 503 141
e-mail: vavrova@3zshol.cz
Lucie Vyňuchalová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 152
e-mail: vynuchalova@3zshol.cz
Mgr. Tereza Zalabáková
metodik primární prevence
třídnictví: 8. B
tel.: 573 503 147
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
Mgr. Marie Zapletalová
třídnictví: 4. B
tel.: 573 503 142
e-mail: zapletalova@3zshol.cz
Mgr. Simona Zdráhalová
třídnictví: 9. A
tel.: 573 503 148
e-mail: zdrahalova@3zshol.cz
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz