3. Základní škola Holešov
Výpůjční řád školního hřiště 1. Sportovní areál smí být využíván výhradně pro sportovní činnost.
2. Sportovní potřeby jsou určeny pro děti, mládež a sportující veřejnost.
3. Zapůjčené sportovní náčiní se smí používat jen v prostoru sportovního areálu.
4. Není-li zájemce osobně znám správci areálu, je povinen svoji totožnost prokázat (např.občanským průkazem, průkazkou na autobus, průkazkou školní jídelny apod.).
5. Převzetí a vrácení sportovního náčiní se potvrzuje podpisem v provozní knize. Zapůjčené sportovní pomůcky se vrací vždy osobně. Nelze pověřit jinou osobu. Pokud si sportovní potřeby půjčuje skupina, může si určit svého zástupce, který zodpovídá za vypůjčený inventář. Skupina může dodatečně změnit svého zástupce, musí však být tato změna potvrzena v provozní knize.
6. V případě ztráty nebo poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací je zájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny předmětu. Toto ustanovení se nevztahuje na poškození sportovního náčiní běžným opotřebením.
7. Všichni uživatelé jsou povinni respektovat pokyny správce areálu.
8. Vstup do skladu je povolen jen správci areálu.
9. Vypůjčené sportovní potřeby musí být vráceny hodinu před uzavřením hřiště.
10. Správce areálu má právo odmítnout zapůjčení sportovních potřeb těm osobám, které porušují ustanovení tohoto provozního řádu.

Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. ZŠ Holešov
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz