3. Základní škola Holešov
Škola podporující zdraví Projekt - škola podporující zdraví

Naše škola je od roku 1993 zapojena do mezinárodního projektu „Škola podporující zdraví“.
Škola podporující zdraví chápe zdraví jako celek, který se vztahuje ke třem základním oblastem života školy: 1. Pohoda prostředí
     -věcného
     -sociálního
     -organizačního
2. Zdravé učení
     -smysluplnost výuky
     -možnost výběru a přiměřenost
     -spoluúčast a spolupráce ve výuce
     -motivující hodnocení žáka
3. Otevřené partnerství
     -škola jako demokratické společenství
     -škola jako vzdělávací středisko obce
Filozofie „zdravých škol“ byla MŠMT převzata do tzv. „Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR“ – do Bílé knihy. Dalším důležitým zdrojem, ze kterého tato koncepce čerpá, je dokument „ Zdraví 21“, který se týká výchovy ke zdraví celé populace v naší republice.

Školní vzdělávací program „Cesta za poznáním“ zachovává principy filozofie „Zdravé školy“, které se staly nedílnou součástí běžného života naší školy. Vliv na žáky a učitele se projevuje pozitivními změnami sociálního prostředí a zodpovědnějším způsobem chování ke zdraví.

Cesta za vzděláním je dlouhá, každý z nás si při jejím hledání a naplňování zaslouží pocit bezpečí, přátelství, uznání a sebeúcty. A právě takové podmínky ke vzdělávání ve škole podporující zdraví nabízíme.

Inovace projektu na období 2014-2017 zde.

Mgr. Ivo Junášek, ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz