3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 1. A

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Nováková
e-mail: novakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí PRV ČJ VV        
Úterý TV M ČJ ČJ        
Středa ČJ M ČJ AJ        
Čtvrtek HV M ČJ PRV        
Pátek ČJ TV M ČJ        

To jsme my, žáci z třídy 1.A

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |