3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 1. A

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Nováková
e-mail: novakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí PRV ČJ VV        
Úterý TV M ČJ ČJ        
Středa ČJ M ČJ AJ        
Čtvrtek HV M ČJ PRV        
Pátek ČJ TV M ČJ        

Žáci z 1. A přejí všem příjemné a barevné Velikonoce.


Navštívila nás Malá digitální univerzita. Dozvěděli jsme se,co jsou to data, co se děje v datovém centru, a že se data přenáší kabelem nebo bezdrátově pomocí vysílače.

     


Naše první vysvědčení se samými jedničkami


Šťastné a veselé

   


Koncert Plamínku


Mikuláš Svatý Mikuláš nám nepřinesl jen zimní čas a dobroty, ale rozdával všem prvňáčkům SLABIKÁŘ a první pero. Děkujeme, Mikulášku.


Všechny fotografie z Mikulášovy návštěvy najdete - zde


Hurá, první sníh...    
   

Je to celý chlupatý,
ocas má až na paty.
Hádej, hádej, není to žert,
je to totiž ...
 


Strašidelný Halloween a pouštění vlastnoručně vyrobených draků.        
Děti dětem. Žáci 1. ročníku zahráli pohádku O veliké řepě našim předškolákům.
Naučili jsme se poznávat a číst první písmeno M.    

To jsme my, žáci z třídy 1.A

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |