3. Základní škola Holešov

Naše třída 2. A

  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Antonovová
e-mail: antonovova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ ČJ M VV      
Úterý PRV M ČJ ČJ        
Středa M AJ TV ČJ ČJ      
Čtvrtek M PRV ČJ HV        
Pátek TV M ČJ ČJ        

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |