3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 3. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí ČJ M Prv Čj Hv        
Úterý M Čj Tv Aj Čj        
Středa M Prv Čj Vv Vv        
Čtvrtek Čj Tv M Aj Čj        
Pátek Čj M Aj Čj        


4. 10. 2020 | Den bez aut
           
3. 10. 2020 | Naše první výtvarné práce
     
1. 10. 2020 | Ukázka dravců
  
30. 9. 2020 |

My jsme žáci 3. B
těšíme se na sebe
do naší školičky
chceme mít jen jedničky
máme bystré hlavičky.


30. 9. 2020 | Co je u nás nového?
Přes prázdniny jsme vyrostli a jsou z nás už třeťáci. Máme novou paní učitelku, novou spolužačku Elišku, nového spolužáka Maxe a novou učebnu. Ve třídě je nás 22 - 12 holek a 10 kluků.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz