3. Základní škola Holešov

Naše třída 3. C

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Bílková
e-mail: bilkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M   ČJ   TV   ČJ   HV        
Úterý ČJ   M   AJ   PRV   PČ        
Středa M   TV   AJ   ČJ   ČJ        
Čtvrtek M   ČJ   ČJ   VV   VV        
Pátek M   PRV   ČJ   AJ   ČJ        

10. 10. 2021 | PROJEKTOVÝ DEN
Ve středu 6. 10. jsme měli Projektový den, kdy nás navštívil lektor Petr. Povídali jsme si o tom, jak je důležité si vzájemně naslouchat a komunikovat mezi sebou. Také jsme si zahráli několik her na podporu spolupráce a týmového ducha.
  
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |