3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Janišová
e-mail: janisova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj   Aj   Tv   M   Vla          
Úterý M   Čj   Čj   Inf   Hv   Pč        
Středa Čj   Tv   M   Čj   Aj          
Čtvrtek Pří   Čj   M   Aj   Vla          
Pátek Čj   M   Vv   Vv   Čj          

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz