3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 5. C

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Zalabáková
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj   Vla   M   Pč   Inf          
Úterý Aj   Čj   Tv   M   Vv   Vv        
Středa Vla   M   Pří   Čj   Čj          
Čtvrtek Čj   Tv   M   Čj   Aj          
Pátek Čj   Aj   Hv   M   Čj          

Vzkazy z distanční výuky pro třídu
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz