3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 6. A

Třídní učitelka: Mgr. Ida Bechníková
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz