3. Základní škola Holešov

Naše třída 7. B

Třídní učitelka: Mgr. Zita Nováková
e-mail: novakovazita@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí AJ Z M ČJ HV D      
Úterý ČJ M TV AJ F Tř. h.    
Středa ČJ OV AJ M VV VV      
Čtvrtek F ČJ M PČ/VZ PČ/VZ      
Pátek M INF D TV ČJ Z      

V třídnické hodině jsme sbírali šípky.
     
První letošní třídnická hodina
Dnes jsme na třídnické hodině dělali aktivitu ve skupinkách zaměřenou na důležitost stanovených pravidel v komunitním kruhu. Nejprve jsme skládali kousky jednotlivých symbolů pravidel a poté jsme hádali jejich význam. Aktivita byla zábavná i poučná.


 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |