3. Základní škola Holešov

Naše třída 7. B

Třídní učitelka: Mgr. Zita Nováková
e-mail: novakovazita@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí AJ Z M ČJ HV D      
Úterý ČJ M TV AJ F Tř. h.    
Středa ČJ OV AJ M VV VV      
Čtvrtek F ČJ M PČ/VZ PČ/VZ      
Pátek M INF D TV ČJ Z      

TŘÍDNICKÁ HODINA
Dnešní třídnická hodina probíhala na dětském hřišti nedaleko naší školy, kde jsme společně strávili hezké chvíle.

 


NAŠE ZPĚVAČKA JULIE
Gratulujeme Julii k nedávným pěveckým úspěchům. Na přehlídce zpěvu lidových písní Všetulský konipásek 2022 obsadila 2. místo a v republikovém finále soutěže Melodie 2021/2022 získala také 2. místo. Julii přejeme spoustu dalších úspěchů na hudebním poli.


Masopust v naší škole


MILUJEME VAŘENÍ (a jezení :-) )
V rámci předmětu Pracovní činnosti se učíme vařit jednoduchá jídla. Zatím se nám všechno moc povedlo a připravená jídla byla velmi chutná.
     
Předvánoční čas
Všichni se těšíme na Vánoce a tak jsme si trošku vánoční atmosféry přinesli i do naší třídy.


Sázení stromů
V rámci projektu jsme společně zasadili 3 stromy do okolí naší školy. Do vyhloubené jámy jsme zakopali i vzkazy v lahvi pro budouci generace. Sázení stromů bylo náročné, ale velmi zajímavé a hlavně pro všechny přínosné. Těšíme se na jaro, až se "naše" stromy zazelenají.
  
DEN BAREV ŠKOLY
  
PROJEKTOVÝ DEN "Vítr do plachet"
Na začátku října u nás ve třídě proběhl projektový den, jehož cílem bylo posílení vzájemných vztahů ve třídě i nastavení důležitých pravidel. Během dne jsme se zapojili do pěti aktivit a zažili jsme při nich chvíle radostné i ty, které nás přiměly nahlédnout do svého nitra a přemýšlet o sobě. Na závěr proběhlo zhodnocení celého projektového dne, který jsme si velmi užili.
     
V třídnické hodině jsme sbírali šípky.
     
První letošní třídnická hodina
Dnes jsme na třídnické hodině dělali aktivitu ve skupinkách zaměřenou na důležitost stanovených pravidel v komunitním kruhu. Nejprve jsme skládali kousky jednotlivých symbolů pravidel a poté jsme hádali jejich význam. Aktivita byla zábavná i poučná.


 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |