3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 7. C

Třídní učitel: Mgr. Richard David
e-mail: david@3zshol.cz
tel. : 573 503 148

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz