3. Základní škola Holešov
Akce školní družiny ve školním roce 2021/2022 Pasování prváků na čtenáře


Fotografie si můžete prohlédnout - zde


Bublinohraní na školní zahradě


Naše kamarádka Opice Skořice V pátek 24. června děti z 1. a 2. oddělení školní družiny slavnostně otevřely v knihovně města Holešova Galerii U opice Skořice.
Předcházelo tomu dvouměsíční čtení knih o nezbedné Opici Skořici, která nás učila , jak se máme chovat v důležitých životních situacích. Opičku jsme si zamilovali všichni. Zpívali jsme denně u čtení její písničku a malovali o ní obrázky. Ty jsme potom odnesli do knihovny paní knihovnici a ta z nich vytvořila Galerii U opice Skořice.


Fotografie si můžete prohlédnout - zde
Písničku o Opici Skořici si můžete poslechnout - zde. (Video se přehraje ve vašem programu pro přehrávání videa.)


Interaktivní výstava - 1., 2. a 6. oddělení Tato výstava zahrnovala hru, zábavu i poučení. Děti si vše mohly vyzkoušet, vyřešit a nebo si zasoutěžit a zapojit co největší množství smyslů.


Fotografie si můžete prohlédnout - zde


Oslava Dne dětí ve školní družině Děti ze školní družiny prožily zábavné odpoledne. Na různých stanovištích rozmístěných na naší zahradě a hřišti pod dohledem deváťáků plnily úkoly a získávaly "peníze" na nákup drobností v družinovém obchůdku. Krásné slunečné odpoledne se velmi vydařilo a dětem se moc líbilo.
Fotografie si můžete prohlédnout - zde

Den s BESIPEM V úterý 10. května se na školním hřišti konala akce pro děti ze všech družin. Byla to akce s BESIPEM. Děti si nejprve zkusily udělat malý test, jestli ví jak se chovat na silnici a chodníku. Poté si vyzkoušeli zdolat koloběžkou překážkovou dráhu a také měly možnost vidět svět očima podnapilého člověka. Dětem se akce líbila, počasí nám přálo a na konci tohoto dne děti dostaly odměny v podobě omalovánek či reflexních prvků.
Fotografie si můžete prohlédnout - zde

Prohlídka Černé kaple - 1. oddělení ŠD Děti z 1. oddělení byly na prohlídce Černé kaple v Holešově.
Fotografie si můžete prohlédnout - zde

1. a 6. oddělení - výstava Krysáci na zámku Holešov

   

       


Také děti z 1. a 6. oddělení navštívily zámeckou kovárnu s velikonočním programem.

     


Velikonoce v holešovské kovárně 12. dubna navštívily děti ze 4. a 5. oddělení místní kovárnu. Měly možnost podívat se jak to v kovárně vypadá a jak těžká práce to byla.

       


Velikonoční tradice v zámecké kovárně - 2. oddělení

   


Výtvarná soutěž Děti školní družiny se zapojily do výtvarné soutěže k výročí 700 let města Holešova. Práce budou vystaveny na zámku Holešov.


Jaro v Tvořivých dílnách Březen je první měsíc jarního období, venku začíná svítit sluníčko a rozkvétají první jarní květiny. Proto i výtvory a obrázky dětí, které navštěvují kroužek Tvořivé dílny, mají jarní tématiku. Však se sami podívejte, jaké krásné věci dokážou děti namalovat a vyrobit.
       
Děti školní družiny vynesly Morenu a přivítaly jaro.

 


Muzikoterapie v 5. oddělení Lekce muzikoterapie pokračují, tentokrát si děti z 5. oddělení pod vedením Mgr. Aleny Svobodové mohly vyzkoušet hru na různé a netradiční hudební nástroje.
       
Březen - měsíc knihy - 1. a 6. oddělení Také děti z prvního a šestého oddělení navštívily Městskou knihovnu v Holešově.


Fotografie najdete - zde.


Březen - měsíc knihy - 2. oddělení Navštívili jsme Městskou knihovnu v Holešově. Prváci se seznámili s chodem knihovny. Byla pro ně přichystána soutěž a děti byly moc šikovné.

   


Jarní hrátky v Tymy - 1. oddělení ŠD


Fotografie najdete - zde


Karneval ve školní družině Karnevalové odpoledne bylo plné her a veselí. Moc jsme si tento den užili. Můžete se na nás podívat také na školním Facebooku.
Fotky z karnevalu - ve fotogalerii.
Muzikoterapie v 1. oddělení Také první oddělení se zúčastnilo lekce muzikoterapie. Podívejte se - ve fotogalerii.
Leden v Tvořivých dílnách Venku panuje zima, a proto i v kroužku jsme se rozhodli, že se tímto obdobím necháme inspirovat. Děti jsou velmi šikovné a není divu, že pokaždé se jim jejich dílo podaří. Však posuďte sami.


Aktivity v 6. oddělení Podívejte se, jak tráví čas děti v 6. oddělení naší družiny - ve fotogalerii.
Muzikoterapie v 2. oddělení Děti si zahrály na netradiční nástroje pod vedením Mgr. Aleny Svobodové.
             
Předvánoční čas v 6. oddělení


Fotografie najdete - zde


Vánoční besídka v 1. oddělení školní družiny


Fotografie najdete - zde


Vánoční besídka v 2. oddělení školní družiny


Fotografie najdete - zde


Vánoční přání pro seniory Všechny děti ze školní družiny i letos vytvořily vánoční přání pro seniory z místního Centra pro seniory. Doufáme, že všem udělají radost a pohladí na duši.


Advent v 1. oddělení ŠD a pečení perníčků          
Vánoční pečení v 2. oddělení      
Děti ze školní družiny zdobily vánoční stromeček na náměstí


Projekt Jak se dělá kniha - 1. a 2. oddělení          
Bramborový týden v 1. oddělení               
Družina přípravné třídy - podzim         
Projekt ve školní družině Buďme kamarádi Všechna oddělení ŠD se postupně účastní dlouhodobého projektu Buďme kamarádi.


Všechny fotky najdete v malé fotogalerii - zde


Kroužek vaření - připravujeme salát z ovoce

 

  
Podzim v 1. oddělení      
Kroužek Tvořivé dílničky Blíží se Halloween a proto jsme s dětmi také v tomto duchu vyráběli. Děti si vyrobily krásnou lucerničku, známou jako Jack-o‘-lantern.

 


Kroužek Tvořivé dílničky

JEŽEK
Ježek ten je ježatý
od hlavy až po paty.
Mračí se a žaluje na každého, kdo tu je.
Ježku, ježku, co ti vadí?
Že mě nikdo nepohladí

 


Kroužek sportovních her

     


2. oddělení - My se ve školní družině nenudíme Hrajeme si, vyrábíme, pouštíme draky, chodíme do TYMY centra, sportujeme, máme pravidelné besedy v knihovně školy, soutěžíme.

     


Jablíčkový týden Pečení štrúdlu v 1. oddělení

     


Jablíčkový týden Barevný podzim se ukázal ve své plné kráse a stalo se již tradicí, že v naší školní družině opět po roce nastal „jablíčkový týden“. Týden plný tematicky zábavných aktivit a tvoření.
Do projektu se zapojilo všech šest oddělení ŠD a  každá třída měla svou specifickou atmosféru. Společně jsme si povídali o ovoci a podzimu, zábavnou formou se učili, malovali, vystřihovali, modelovali, zpívali, tancovali, četli pohádky či sbírali ovoce na školní zahradě. Žáci si zahráli na kuchaře a vlastnoručně připravili ovocné saláty, pekli voňavé štrůdly a sušili křížaly.
   
Více fotografií najdete ve fotogalerii - zde.
Kroužek Tvořivé dílničky

ČÁP
Pod vsí z rána za rosy
brodí se čáp v rákosí.
Zvedá nohy červené,
všechny žáby zažene.

 


Cvičení v TYMY - 1. oddělení ŠD        
Naše první tvoření v kroužku vaření ŠD          
Akce školní družiny 2020/2021 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2020/2021 zde.
Akce školní družiny 2019/2020 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2019/2020 zde.
Akce školní družiny 2018/2019 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2018/2019 zde.
Akce školní družiny 2017/2018 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2017/2018 zde.
Akce školní družiny 2016/2017 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2016/2017 zde.
Akce školní družiny 2015/2016 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2015/2016 zde.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |