3. Základní škola Holešov
•Akce ŠD   •Základní informace   •Vnitřní řád ŠD   •Plán práce ŠD   •Kroužky ŠD   •Archiv akcí
Akce školní družiny ve školním roce 2022/2023 Hlavolamy Ve čtvrtek 18. května navštívily děti z 5. oddělení ŠD výstavu na zámku s názvem HLAVOLAMY. Děti si vyzkoušely vytáhnout ježka z klece, postavit lomený oblouk nebo zkusit vyluštit záhadné hlavolamy, které jim potrápily mozkové buňky. Ale děti se nevzdávaly a tak se jim podařilo pár hlavolamů úspěšně zvládnout.

   

Keramický kroužek Keramický kroužek naší školy ve ŠD se stal již dlouholetou tradicí. Smyslem našeho kroužku je nebát se experimentovat, rozvíjet u dětí jemnou motoriku, fantazii a představivost. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, na rozvoj jeho manuálních předpokladů a výtvarných vloh. Přitom dbáme na estetickou úroveň a dokonalost zpracovaných výrobků.

     


Benefiční akce keramického kroužku školní družiny Benefiční a charitativní akce podporujeme pravidelně. Tentokrát se naše škola - školní družina - zapojila do charitativních Dnů města Holešova dne 7. května na nádvoří zámku v Holešově.
Výtěžek z našeho prodejního stánku jsme věnovali středisku rané péče EDUCO Zlín z.s.


Den BESIP

     


Jaro ve 4. oddělení

     


Velikonoce 1. oddělení ŠD v zámecké kovárně Holešov

       


Vynášení Moreny Děti ze školní družiny vynesly Morenu - tímto lidovým zvykem se rozloučily se zimou a přivítaly jaro.

   


Děti 1. oddělení ŠD navštívily knihovnu města Holešova

   


KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ WALDINI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 


Sportujeme v Tymy centru - 2. odděleni Děti ze 2. oddělení si zasportovaly v TYMY. Fotografie - zde
Karneval ve družině Tradiční karneval proběhl i letos ve školní tělocvičně. Všichni si užili tancování i soutěží. Bylo to velmi zábavné odpoledne.
Na fotografie se podívejte - zde.
Kroužek vaření připravuje vajíčkové lodičky

       


Vánoční čas ve 4.oddělení Ve fotogalerii se můžete podívat, jak strávily děti ze 4. oddělení předvánoční a vánoční čas ve školní družině - zde
Vánoční besídka v 2. oddělení

   


Vánoční besídka v 1. oddělení

     


Pečeme perníčky - 1. a 2. oddělení ŠD


Podívejte se do fotogalerie - zde


Vánoční přání Každý rok tvoří děti ze školních družin vánoční přání. Letos tomu nebylo jinak. Vyrobená vánoční přáníčka budou předána obyvatelům místního Centra pro seniory. Pevně věříme, že udělají radost a vykouzlí úsměv na tváři.


Projekt Buďme kamarádi


Jak se zapojily děti z 1. oddělení, se podívejte - zde


Sportovní kroužek školní družiny


Podívejte se do fotogalerie - zde


Bramborový den v 1. oddělení

     


Tvořivé dílny Popadané listí ze stromů posloužilo dětem jako vhodný materiál na výrobu růží. Děti byly šikovné, a proto není divu, že se jim povedlo vyrobit nádherné kytice růží.


K podzimnímu období patří pouštění draků.

       


Kroužek vaření - ovoce a zelenina

     


Cvičení v Tymy - děti 1. oddělení ŠD

   
Základní informace o školní družině ve školním roce 2022/2023 Oddělení školní družiny Ve školní družině ve školním roce 2022/2023 pracuje pět oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v budově C.
1. odděleníBudišová Jana 577 121 461 budisova@3zshol.cz
2. odděleníKrejčí Alena - vedoucí vychovatelka573 503 157krejci@3zshol.cz
3. odděleníBc. Dvořáková Iveta 577 121 460 dvorakova@3zshol.cz
4. odděleníNevřalová Jana 573 503 158 nevralova@3zshol.cz
5. odděleníAnna Berková, DiS. 577 121 462 berkova@3zshol.cz
Provoz školní družiny
ráno: 6.00 – 7.45
odpoledne: 11.40 – 17.00
Po ukončení ranní družiny předává vychovatelka děti vyučujícím. Po skončení vyučování si děti převezme vychovatelka a společně odejdou k obědu. Odpolední činnost probíhá v oddělení školní družiny. Provoz ŠD končí v 17.00. Dítě si vyzvedněte nejpozději v 16.55. Odchody dětí ze školní družiny se řídí uvedením na zadní straně přihlášky. Pokud dochází k nějaké změně, je nutné zaslat písemnou omluvenku - zde ke stažení vzor omluvenky.

Dítě nikdy nelze uvolňovat po telefonickém hovoru ani po vzkazu dítěte. Platba školní družiny Školné ve ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Úhradu proveďte dle zadání:
I. pololetí... 4 x 150 Kč = 600 Kč do 15. 9. (září - prosinec)
II. pololetí... 6 x 150 Kč = 900 Kč do 15. 1. (leden - červen)

Banka, číslo účtu:
ČSOB Holešov, č. ú.: 255400006/0300, variabilní symbol obdrží dítě na začátku školního roku.

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka ŠD


Vnitřní řád školní družiny pro žáky Řád školní družiny platný pro školní rok 2022/2023 najdete - zde.


Hlavní společenské akce ve školní družině ve školním roce 2022/2023 V rámci školní družiny probíhají zájmové činnosti:
- příležitostné návštěvy Kina Svět, účast na akcích pořádaných TYMY centrem a Kulturním střediskem města Holešova
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- pravidelné měsíční besedy s knihovnicí Městské knihovny Holešov
- vědomostní soutěže
- kroužky: Keramicko-dramatický, Sportovní hry, Tvořivé dílničky, Vaření

Září
- BESIP – bezpečná cesta do školy
- Den bez aut
- TYMY centrum

Říjen
- Jablíčkový týden (výtvarné práce, pečení, básničky a taneční hry)
- Dračí týden – pouštění a malování draků, posezení u ohně
- Mezinárodní den zvířat

Listopad
- projekt Buďme kamarádi (přiblížení problematiky zdravotně znevýhodněných dětí)
- Bramborový týden (výrobky z brambor, vaření)
- Podzimníček (práce s přírodním materiálem)

Prosinec
- Vánoční dílničky
- návštěva kovárny - Vánoce na Hané
- zvyky, tradice Vánoc, pečení cukroví, perníčků, koledování, výstavy, Mikuláš

Leden
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)
- návštěva kulturních památek města Holešova
- návštěva divadla, kina

Únor
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)
- karneval

Březen
- měsíc knihy, návštěva městské knihovny, soutěž v městské knihovně ,,Pro prváčka je to hračka“
- vítání jara – vynášení Moreny, jarní zvyky na vsi
- dárky pro kamarády k zápisu do prvních tříd

Duben
- velikonoční zvyky a tradice
- Den bezpečnosti s BESIPem
- výstava, divadlo

Květen
- poznávání kulturních památek města Holešova
- Den matek
- návštěva kina

Červen
- pasování prváčků na čtenáře
- zábavné odpoledne pro děti

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelkaNabídka kroužků pro děti ŠD na školní rok 2022/2023
název kroužkujméno vedoucíhodenčascena
Keramický a deskových hervych. Bc. Iveta Dvořákovápondělí15.00-16.30platí se za materiál
Sportovní hryvych. Alena Krejčíúterý15.00-16.00zdarma
Vaření
vych. Jana Budišovástředa15.00-17.00platí se za materiál
Tvořivé dílničkyvych. Anna Berková DiS.čtvrtek15.00-16.00platí se za materiál
Přednost do těchto zájmových kroužků mají děti ze školní družiny.
Podrobnější informace Vám sdělí paní vychovatelka zájmového kroužku.
Přihlášky obdrží děti u své paní vychovatelky nebo si je můžete stáhnout - zde
Kroužky začínají od 19. 9. 2022.


Akce školní družiny 2021/2022 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2021/2022 zde.
Akce školní družiny 2020/2021 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2020/2021 zde.
Akce školní družiny 2019/2020 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2019/2020 zde.
Akce školní družiny 2018/2019 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2018/2019 zde.
Akce školní družiny 2017/2018 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2017/2018 zde.
Akce školní družiny 2016/2017 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2016/2017 zde.
Akce školní družiny 2015/2016 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2015/2016 zde.
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz