3. Základní škola Holešov
•Akce ŠD   •Základní informace   •Vnitřní řád ŠD   •Plán práce ŠD   •Kroužky ŠD   •Archiv akcí
Akce školní družiny ve školním roce 2023/2024 Sportovně závodivé odpoledne 1. a 2. oddělení ŠD        

Základní informace o školní družině ve školním roce 2023/2024 Oddělení školní družiny Ve školní družině ve školním roce 2023/2024 pracuje pět oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v budově C.
1. oddělení   Budišová Jana    577 121 461    budisova@3zshol.cz
2. oddělení   Krejčí Alena - vedoucí vychovatelka   573 503 157   krejci(at)3zshol.cz
3. oddělení   Bc. Dvořáková Iveta    577 121 460    dvorakova(at)3zshol.cz
4. oddělení   Nevřalová Jana    573 503 158    nevralova(at)3zshol.cz
5. oddělení   Anna Berková, DiS.    577 121 462    berkova(at)3zshol.cz
Provoz školní družiny
ráno: 6.00 – 7.45
odpoledne: 11.40 – 17.00
Po ukončení ranní družiny předává vychovatelka děti vyučujícím. Po skončení vyučování si děti převezme vychovatelka a společně odejdou k obědu. Odpolední činnost probíhá v oddělení školní družiny. Provoz ŠD končí v 17.00. Dítě si vyzvedněte nejpozději v 16.55. Odchody dětí ze školní družiny se řídí uvedením na zadní straně přihlášky. Pokud dochází k nějaké změně, je nutné zaslat písemnou omluvenku - zde ke stažení vzor omluvenky.

Dítě nikdy nelze uvolňovat po telefonickém hovoru ani po vzkazu dítěte. Platba školní družiny Školné ve ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Úhradu proveďte jednorázově dle zadání:
září - prosinec ... 4 x 150 Kč = 600 Kč do 15. 9. 2023
Banka, číslo účtu:
ČSOB Holešov, č. ú.: 255400006/0300, variabilní symbol obdrží dítě na začátku školního roku.

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka ŠD


Vnitřní řád školní družiny pro žáky Řád školní družiny platný pro školní rok 2023/2024 najdete - zde.


Hlavní společenské akce ve školní družině ve školním roce 2023/2024 V rámci školní družiny probíhají zájmové činnosti:
- příležitostné návštěvy Kina Svět, účast na akcích pořádaných TYMY centrem a Kulturním střediskem města Holešova
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- pravidelné měsíční besedy s knihovnicí Městské knihovny Holešov
- vědomostní soutěže
- kroužky: Keramický, Sportovní hry, Tvořivé dílničky, Vaření, Dílničky pro malé ručičky

Září
- BESIP – bezpečná cesta do školy
- Jablíčkový týden (výtvarné práce, pečení, básničky, tanečky)
- TYMY centrum

Říjen
- Podzimníček (práce s přírodním materiálem)
- Dračí týden – pouštění a malování draků, posezení u ohně
- Mezinárodní den zvířat

Listopad
- projekt Buďme kamarádi (přiblížení problematiky zdravotně znevýhodněných dětí)
- Bramborový týden (výrobky z brambor, vaření)

Prosinec
- Vánoční dílničky
- zahájení adventního týdne
- návštěva kovárny - Vánoce na Hané
- zvyky, tradice Vánoc, pečení cukroví, perníčků, koledování, výstavy, Mikuláš

Leden
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)
- návštěva kulturních památek města Holešova
- návštěva divadla, kina

Únor
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)
- karneval

Březen
- měsíc knihy, návštěva městské knihovny, soutěž v městské knihovně ,,Pro prváčka je to hračka“
- vítání jara – vynášení Moreny, jarní zvyky na vsi
- dárky pro kamarády k zápisu do prvních tříd

Duben
- velikonoční zvyky a tradice
- Den bezpečnosti s BESIPem
- výstava, divadlo

Květen
- poznávání kulturních památek města Holešova
- Den matek
- návštěva kina, divadla

Červen
- pasování prváčků na čtenáře
- zábavné odpoledne pro děti

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelkaNabídka kroužků pro děti ŠD na školní rok 2023/2024
název kroužkujméno vedoucíhodenčascena
Keramicko - dramatický, od 2. třídyvych. Bc. Iveta Dvořákovápondělí15.00-16.30platí se za materiál
Hraní a tvoření pro 1. třídyvych. Jana Nevřalovápondělí15.00-16.00platí se za materiál
Sportovní hry, od 2. třídyvych. Alena Krejčíúterý15.00-16.00zdarma
Vaření, od 2. třídy
vych. Jana Budišovástředa15.00-17.00platí se za materiál
Tvořivé dílničky, od 2. třídyvych. Anna Berková DiS.čtvrtek15.00-16.00platí se za materiál
Přednost do těchto zájmových kroužků mají děti ze školní družiny.
Podrobnější informace Vám sdělí paní vychovatelka zájmového kroužku.
Přihlášky obdrží děti u své paní vychovatelky nebo si je můžete stáhnout - zde
Kroužky začínají od 18. 9. 2023.


Akce školní družiny 2022/2023 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2022/2023 zde.
Akce školní družiny 2021/2022 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2021/2022 zde.
Akce školní družiny 2020/2021 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2020/2021 zde.
Akce školní družiny 2019/2020 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2019/2020 zde.
Akce školní družiny 2018/2019 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2018/2019 zde.
Akce školní družiny 2017/2018 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2017/2018 zde.
Akce školní družiny 2016/2017 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2016/2017 zde.
Akce školní družiny 2015/2016 Vstup do archivu akcí školní družiny ve školním roce 2015/2016 zde.
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz