3. Základní škola Holešov
Bezpečná škola Do projektu Bezpečná škola se 3. ZŠ Holešov zapojila již v roce 2002. Program je součástí projektu Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je vytvoření sítě škol zaměřujících se na prevenci úrazů žáků, zásady bezpečného chování ve škole i běžném životě, výuku první pomoci. Žáci jsou s tématy seznamováni nejen v rámci klasických vyučovacích hodin, ale i prostřednictvím besed pořádaných profesionály a také formou vzájemného vyučování, kdy žáci druhého stupně v roli učitelů prezentují a sdílejí své získané poznatky s žáky stupně prvního.

V roce 2011 získala naše škola akreditaci Mezinárodní bezpečná škola.

Aktivity bezpečné školy
     -Dopravní hřiště
     -První pomoc
     -Děti v pohybu
     -Třídní kolektiv
     -Adaptační pobyty (6. ročník)
     -Týmové hry (3. ročník)
     -Preventivní programy
     -Policie ČR Hasík - program ve spolupráci s profesionálními hasiči
     -Na kolo s přilbou
     -Besedy s odborníky
Mgr. Tereza Zalabáková, školní metodik prevence

Kalendář bezpečí V rámci bezpečné školy vytvořili žáci 1. stupně Kalendář bezpečí.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz