3. Základní škola Holešov

Vážení čtenáři, rodiče, přátelé školy,
jednou z priorit současných škol je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Jde o schopnost porozumět psanému textu, věnovat se mu, přemýšlet o něm a používat ho k rozvoji vlastních vědomostí nebo k dosažení dalších cílů.
I přes velkou konkurenci elektronických médií chceme děti v naší škole stále přesvědčovat o tom, že čtení knih může být úžasná zábava. Škola se zapojuje do čtenářských projektů, postupně pracujeme na proměně školní knihovny, kde mají "základnu" především děti 1. stupně, mnozí žáci 2. stupně si pravidelně půjčují v knihovničce Čtenářských dílen, která vznikla díky získaným dotacím z EU. Pro menší děti se snažíme vyhledávat knihy, které neodrazují množstvím textu a které zaujmou třeba i výtvarným pojetím, starší čtenáři se už začínají ptát po dalších nových titulech.
Knižní trh dnes nabízí řadu velmi kvalitní literatury, ale škola má omezené finanční možnosti, proto se nám nedaří doplňovat knihovničky tak, jak bychom si přáli.

Jak nám můžete pomoci?
sledovat školní web, konkrétně „dlaždici“ DARUJ KNIHU
zakoupit a věnovat škole knihu z připraveného seznamu
pokud některou z knih ze seznamu máte doma a už ji nepotřebujete, můžete ji škole darovat
kontaktovat p. učitelku Terezii Indrákovou (knihy pro 2. stupeň) nebo p. učitelku Janu Sovadníkovou (knihy pro1. stupeň), a domluvit se s nimi

Do získaných knih bude vlepena kartička se jménem dárce a datem věnování. Seznam dárců bude na webových stránkách školy. Seznam knih budeme průběžně doplňovat.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz