3. Základní škola Holešov
EU Peníze školám Projekt - EU peníze školám

Naše škola se 1. dubna 2011 zapojila do projektu „EU peníze školám“, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektovou žádost s názvem Cesta za poznáním jsme zpracovali a po schválení jsme pro školu získali dotaci ve výši 2 401 805,- Kč. Získanou finanční částku jsme využili na zkvalitnění výuky, zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy. Projekt jsme ukončili 30. září 2013.

V rámci projektu bylo odučeno 72 dělených hodin v jazyce českém, 72 dělených hodin v matematice a 216 dělených hodin v jazyce anglickém.

Z těchto prostředků byly pro pedagogy hrazeny semináře finanční gramotnosti a metodické semináře jazyka anglického.

Od 1. září 2011 do 31. srpna 2013 pracovala ve škole asistentka pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Z těchto prostředků jsme pořídili nové žákovské počítače do učebny informatiky, všechny odborné pracovny 1. a 2. stupně jsme vybavili PC s ozvučením a dataprojektory, interaktivní tabuli jsme nainstalovali také na pavilon C (1. třídy). Podařilo se nám zmodernizovat žákovskou knihovnu a žáci ve výuce mohou využívat nové modely a pomůcky.

Na tvorbě výukových materiálů se podílelo 20 pedagogů. Celkem vytvořili 1 116 materiálů, z toho 540 digitálních učebních materiálů (DUM) pro tyto vzdělávací oblasti:
     -Jazyk český (100 DUM)
     -Jazyk německý (40 DUM)
     -Matematika a její aplikace - Matematika (120 DUM)
     -Matematika a její aplikace - Informatika (60 DUM)
     -Člověk a jeho svět - Prvouka (60 DUM)
     -Člověk a jeho svět - Vlastivěda (20 DUM)
     -Člověk a příroda - Přírodopis (40 DUM)
     -Člověk a příroda - Zeměpis (20 DUM)
     -Člověk a příroda - Chemie (20 DUM)
     -Člověk a společnost - Dějepis (20 DUM)
     -Člověk a kultura - Hudební výchova (40 DUM)
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz